Menu

Vertelt het verhaal dat eenzamen omarmt

Bekijk de projecten Doe mee

Vertelt het verhaal dat vluchtelingen aanvaardt

Bekijk de projecten Doe mee

Vertelt het verhaal dat gevangenen hoopt geeft

Bekijk de projecten Doe mee

Vertelt het verhaal dat zieken bemoedigt

Bekijk de projecten Doe mee

Vertelt het verhaal dat armen ondersteunt

Bekijk de projecten Doe mee

Vertel het verhaal

Aangemoedigd door de opdracht die Jezus ons gaf in Mattheus 25 vertelt Ark Mission vandaag de dag nog steeds het verhaal van de Bijbel.

Home

Jij bent kostbaar

Ook dit jaar willen we het verhaal van de Bijbel vertellen aan mensen die dat hard nodig hebben. Met het 'Jij bent kostbaar' project willen we arme kinderen als Nina graag een kerstpakket met kinderbijbel geven om hen iets van de liefde van God te laten ervaren. Dit jaar hopen wij nog meer mensen te kunnen bereiken door de samenwerking met lokale kerken uit te breiden en door het pakket nog meer een cadeautje te laten zijn. Naast een kinderbijbel en een Nieuw Testament voor de ouders is het een echt kerstpakket met lekkernijen die de gezinnen zich niet kunnen veroorloven. 

Eenzaamheid te lijf met Voor de geraniums

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Uit cijfers blijkt dat meer dan de helft van de ouderen tussen de 75-84 jaar zich eenzaam voelt. Wij konden dat niet langer met lede ogen aanzien en besloten een vriendschapsprogramma te ontwikkelen voor kerken. Vraag vandaag nog het gratis pakket aan.

Bajesagenda 2019

De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden. Elk jaar maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. Sinds 2018 is de agenda in een nieuwe uitvoering en in kleur beschikbaar. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt. 

LEAFLET_VZ_KERSTKAARTACTIE_2018.jpg

Schrijf een kerstgroet

Jaarlijks maakt Ark Mission, in samenwerking met het Leger des Heils en het justitiepastoraat, het mogelijk dat er 15.000 gevangenen en dak- of thuislozen met kerst worden verrast met een kerstgroet. U kunt ook meeschrijven! Kijk snel verder voor de spelregels!

Meer informatie