Menu

De Bajesagenda 2024

Lees verder

Tussenverhalen

Lees verder

'Ik zat gevangen...'

'... en jullie kwamen naar Mij toe. Elke keer dat jullie iets goeds doen, doe je dat voor Mij', zegt Jezus.

Ark Mission geeft hoop aan gevangenen en hun omgeving

Om te terug te luisteren - klik op het logo

Reportage met Geestelijk Verzorgers vanuit de PI Zaandam en een interview over Alpha Prisons met Maaike Broeksema van DSG Zwolle

2023-06 Brandstof afbeelding

Gedichtenwedstrijd in de gevangenissen van start gegaan

Welke impact heeft de Bajesagenda?

Elk jaar maakt Ark Mission een inspirerende pastorale agenda voor gevangenen. Deze agenda wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt en geeft steun en houvast aan gedetineerden. Het thema voor 2023 is: 'Levenslang een nieuwe kans'. Maar we zijn ook alweer bezig met de agenda voor 2024! En natuurlijk de jaarlijkse Gedichtenwedstrijd.

Onze ambassadeur Rivelino: "Muziek is de sleutel tot hun hart."

Rivelino Rigters is talentencoach, rapper, songwriter én ambassadeur voor het gevangenenwerk van Ark Mission. Zijn passie voor kwetsbare jongeren in detentie komt niet zomaar ergens vandaan.

Rivelino: "Ik wil de jongeren hoop bieden, door mijn eigen verhaal te vertellen en ze te laten zien dat ze meer met hun skills kunnen bereiken." Klik hier voor zijn betrokkenheid. 

Om een gevangene heen...

... is veel te doen. Ook zij hebben recht op rechtsbescherming. Hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? We vroegen het aan een lid en beklagrechter van de Commissie van Toezicht van een Justitiële Jeugdinrichting.

Lees verder