Menu

Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Troost bij ziekte

teddy-3183563_1920.jpg11-10-2018 Je bent zelf ziek of iemand in je naaste omgeving is het. Je zoekt naar houvast, naar hoe je hier mee om moet gaan. Ziek zijn doet altijd wat met je, wat de diagnose ook is. Ziekte raakt je, ook als je langs de zijlijn staat en moet toekijken hoe iemand die je lief is lijdt. lees verder

Van crimineel naar ambassadeur

Persfoto2 Blackrockstar 2016.jpg04-10-2018 Mijn verhaal begint in Amsterdam-West. Op 5-jarige leeftijd overlijdt mijn vader waar ik bij ben. Hoewel ik een liefhebbende moeder had die haar best deed om mij een goede jeugd te geven, ging ik toch op zoek naar een vaderfiguur en rolmodellen. Mijn wijk Slotermeer was vol met mannelijke rolmodellen waar ik mij aan kon spiegelen. Een flink aantal daarvan zat in criminele bendes en een aantal daarvan was op het goede pad. Hoewel veel van die jongens op straat tegen mij zeiden dat ik mijn best moest doen op school, zag ik uit hun gedrag een ander voorbeeld dat sterk naar voren kwam, namelijk dat van straatactiviteiten die het daglicht niet konden verdragen. lees verder

Eenzaamheid, een lijden in stilte

woman-eenzaam.jpg27-09-2018 Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem. Want als we ons eenzaam voelen, kunnen we het idee hebben dat we gefaald hebben als mens. Daarom praten we er liever niet over. Maar eenzaamheid komt onder alle bevolkingsgroepen en leeftijden voor. In Nederland lijden 1 miljoen mensen ernstig onder eenzaamheid. Een veel groter aantal heeft er af en toe onder te lijden. lees verder

Voor de geraniums: het vriendschapsprogramma dat eenzame ouderen weer laat bloeien

1_ARK 17174 Online banner geraniums 300x250.jpg26-09-2018 In de week van de eenzaamheid lanceert Ark Mission speciaal voor kerken in Nederland het vriendschapsprogramma Voor de geraniums. Dit vriendschapsprogramma is erop gericht om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Kerken krijgen concrete tools aangereikt om eenzame ouderen aan gezinnen te koppelen met als doel duurzame en betekenisvolle relaties met eenzame ouderen op te bouwen. Voor de geraniums is een nieuw product van Ark Mission. Vandaag presenteren we ook onze nieuwe huisstijl en website. lees verder

De Bajesagenda gaat de grens over

OMS_VZ_BAJES_AGENDA_2019_v4.jpg26-09-2018 De Bajesagenda was voor kort een uniek product dat nergens in de wereld behalve in Nederland bestond. Na haar 31-jarige bestaan, gaat deze bijzondere agenda de grens over en bereikt België. In samenwerking met het Vlaamse justitiepastoraat zal de Bajesagenda ook in gevangenissen in Vlaanderen worden verspreid. In totaal hopen we dit jaar 32.000 exemplaren te verspreiden. Dit kunnen wij alleen bereiken als we daarvoor voldoende inkomsten ontvangen. Helpt u ons dit te verwerkelijken? Voor 30 euro schenkt u aan vijftien ingesloten mannen en vrouwen zo’n waardevol cadeau. lees verder

Retraiteweekend: Leven vanuit je hart

retraiteweeked.jpg24-09-2018 Maria​ bewaarde al deze woorden in haar ​hart​ en bleef erover nadenken. (Lucas 2:19)

Vertrouwen, verwachten en verwonderen – dat zijn de drie kernwoorden van deze retraite. Ze beschrijven Maria’s mentaliteit, die ook de jouwe kan worden. Zij vertrouwde God toen haar pad moeilijk was – een ongehuwde vrouw die zwanger raakte; een zwangerschap die alle begrip te boven ging. Ze verwachtte het goede dat God beloofd had en verwonderde zich erover. lees verder