Menu

adverteren in de Bajesagenda 2023

2022-07-19 adverteren in de Bajesagenda - snippet 2

Dit jaar verschijnt de agenda in een oplage van 25.000 exemplaren. Ook wordt de Bajesagenda in gevangenissen in Vlaanderen en aan Nederlanders in buitenlandse detentie verspreid. De agenda geeft gevangenen structuur doordat ze er hun afspraken in kunnen schrijven (ze mogen nl. geen mobiele telefoon hebben). Zo weten ze bijvoorbeeld wanneer ze bezoek krijgen, wanneer hun advocaat komt, wanneer hun kind afzwemt of wanneer hun afspraak met de geestelijk verzorger is.
De agenda bevat allerlei hulpadressen en andere nuttige informatie, maar biedt vooral ook hoop door de gedichten, gebeden, verhalen en uitleg over het christelijk geloof.
Voor adverteerders is het een manier om hulp te bieden bij een leven na detentie. Dit kan gaan over pastorale en maatschappelijke hulp, maar ook over praktische zaken als huisvesting en werkgelegenheid. Uw advertentie kan daarmee van levensbelang zijn.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, dan sturen wij u onze advertentiekaart toe.

2022-07-19 adverteren in de Bajesagenda - snippet binnenkant 2