Menu

Bestel

Ark Mission ontwikkelt materialen die het verhaal van de Bijbel dáár brengt waar mensen dat het hardst nodig hebben. Het is het verhaal dat gevangenen hoop geeft, dat zieken bemoedigt, dat vluchtelingen aanvaardt, dat eenzamen omarmt en dat armen ondersteunt. Door materialen te bestellen en te verspreiden helpt u mee om ons bereik te vergroten. Ook kunt u materialen bestellen om mensen in uw omgeving te bemoedigen.

De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Bestellen €0,00

Inspiratieboekje Leven in verbondenheid

Het inspiratieboekje Leven in verbondenheid is onderdeel van het vriendschapsprogramma Voor de geraniums. Het boekje geeft een bijbels antwoord op eenzaamheid; aan de hand van verzen uit de Bijbel wordt uitgelegd dat God mensen heeft gemaakt om er voor elkaar te zijn. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor ouderen.

Bestellen €1,00

Bemoedigingsboekje Ik heb verdriet door Henk Fonteyn

Een bemoedigingsboekje over de 'vele soorten van verdriet', over afstand doen, scheiden en afgesneden zijn. Voormalig legerpredikant Henk Fonteyn reflecteert op - al dan niet geslaagde - vormen waarin we troost zoeken en elkaar proberen te troosten.

Bestellen €1,00

Bemoedigingsboekje Ik zie het niet meer zitten door Lianne Post

In dit bemoedigingsboekje wil theoloog Lianne Post mensen die het leven niet meer zien zitten een hart onder de riem steken. Ze laat zien dat je er mag zijn, ook wanneer je door een dal heengaat. Je staat er niet alleen voor. En er is hoop: God wil jou licht en warmte geven door Zijn liefde.

Bestellen €1,00

Bemoedigingsboekje Ik ben ziek door Christien Korf

Christien Korf schreef het bemoedigingsboekje 'Ik ben ziek' vanuit de ervaringen die zij opdeed toen haar zoon ernstig ziek was. Ze wil anderen in eenzelfde proces bemoedigen, en uitdragen dat Gods liefde en trouw dieper gaan dan angst, verdriet en twijfel.

Bestellen €1,00

Bemoedigingsboekje Ik voel me zo alleen door Helene Akkerman

Helene Akkerman is psychologe, en voor Ark Mission ambassadeur voor de projecten rond het thema eenzaamheid. Ze schreef 'Ik voel me zo alleen' voor ieder die een hechte, emotionele band met anderen mist. Ze laat zien hoe mensen gemaakt zijn om in relatie te leven met elkaar.

Bestellen €1,50

Boekje Vrijheid

Het boekje Vrijheid is geschreven voor mensen die meer willen weten over de Bijbel en over het christelijk geloof. De auteurs vertellen vanuit hun eigen perspectief waarom zij nu christen zijn. Twee kunstenaars verbeelden de bijdragen in een artistieke impressie. Zo krijgt de lezer een inkijkje in het geloof van auteurs en kunstenaars. Door de bijdragen loopt een rode draad. Telkens klinkt het: geloven geeft vrijheid.

Uitverkocht €8,95

Boek Street God pocketeditie

Street God gaat over drugs, criminaliteit, discriminatie, maar vooral is het een verhaal over hoop. Over een man die een vredestichter durft te zijn. Die mensen in de gespannen wijken van de Bronx, dichter bij elkaar brengt. Ark Mission bracht een pocketeditie van dit boek uit, omdat het als geen ander boek past bij wat Ark Mission doet. Ook wij proberen hoop te brengen op plaatsen waar deze soms ver te zoeken is.

Bestellen €8,00

Bajesagenda 2020

De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden. Elk jaar maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. Sinds 2018 is de agenda in een nieuwe uitvoering en in kleur beschikbaar. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt.

Bestellen €0,00

Ark Mission brochure

Te bestellen per 20 stuks.