Menu

Bestelformulier

Op deze pagina kunt u de producten van Stichting Ark Mission bestellen.

De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Bestellen €4,50

Bajesagenda 2022

De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden. Elk jaar maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt.