Menu

Wat mag het je kosten?

Wat mag het je kosten
om voor Jezus te gaan?
Wat mag het je kosten
om te vertellen van Zijn naam?
Wat mag het je kosten
om Hem groot te maken?
Je tijd, je gemak, je eer?
Of doet zo’n offer
toch wat zeer?

Wat mag het je kosten,
om er voor je naaste te zijn?
Onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld,
of doet dat toch een beetje pijn?
Wat mag het je kosten,
te gaan waar Hij leidt?
Je eigen plan achterlaten, vertrouwend op het Zijne,
of kost dat je teveel tijd?

Wat mag het je kosten
om anders te zijn?
Anders dan anderen,
lijkt dat je fijn?
Wat kostte het Hem
om voor jou te gaan?
Om ervoor te zorgen
dat jij vrij in het leven kan staan?

Wat kostte het Hem
om jou groot te maken?
Je te doen groeien, bloeien en volop te leven
Onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld
gaf Hij zijn leven.
Het was Zijn plan, Hij heeft zich gegeven
zodat jij in vrijheid kan leven.

Wat mag het jou kosten
om op Hem te gaan lijken?
Onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld
je leven te leiden.
Kijk naar hoe de wereld is
en doe het tegengestelde
En denk bij alles wat je doet
aan wat Hij ons vertelde;
Je bent nooit alleen
Ik zal er altijd zijn.
Ook al doet anders zijn
soms een beetje pijn.

Christien Korf

Christien schreef voor Ark Mission het bemoedigingsboekje 'Ik ben ziek' om anderen die te maken hebben (gehad) met ziekte te bemoedigen en om uit te dragen dat Gods liefde en trouw dieper gaat dan al je angst, verdriet en twijfel. Kijk hier voor meer informatie over de bemoedigingsboekjes, of om ze te bestellen!  

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd