Menu

Als dat geen heerlijke zomer wordt

Ook dit jaar mocht ik voor Ark Mission de Vakantiebijbelgids (voor volwassenen) schrijven. Het is heerlijk om te doen – niet in de laatste plaats omdat het me verplicht om midden in de winter na te denken over allerlei zomerse onderwerpen.

Deze keer droeg het thema daar ook nog eens flink aan bij: zonnestralen! Toen de dagen kort waren en de regen tegen de ruiten sloeg, dompelde ik me onder in gedachten over licht en warmte. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo vanzelfsprekend, maar als je de Bijbel openslaat kom je er algauw achter dat met name ‘licht’ een onderwerp is dat als een rode draad door alle boeken en hoofdstukken heen loopt.

Het begint al op de eerste bladzijde: ‘God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.’ (Genesis 1:3-5a)

In het licht

En God maakt niet alleen licht, Hij is ook licht. Over God wordt gezegd: ‘God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.’ (1 Johannes 1:6) En Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

God wil graag dat wij in het licht leven. Niet alleen in het licht van de zon die Hij zo mooi geschapen heeft, maar vooral ook in het licht dat Hij ons geeft door zijn aanwezigheid. Dat licht maakt dat we de juiste keuzes kunnen maken, dat we kunnen hopen en vertrouwen, en dat we met elkaar verbonden zijn.

Voorproefje

Het mooie is: Gods licht is niet afhankelijk van dag of nacht, van zomer of winter. Het is er altijd. En het licht en de warmte die wij nu ervaren wanneer de zon schijnt, zijn pas een klein voorproefje van wat er zal komen wanneer God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken.

Want terwijl God op de eerste bladzijde van de Bijbel begint met het maken van licht, maakt Hij datzelfde licht in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel juist weer overbodig. Over de nieuwe aarde staat daar: ‘Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een ​lamp​ of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de ​Heer, zal hun licht zijn.’ (Openbaring 22:5)

Dat is Gods plan: dat Hij zo dicht bij de mensen komt, dat ze naast Hem niets anders nodig hebben. Een geweldig vooruitzicht, waar we telkens even aan herinnerd mogen worden wanneer de zon zich laat zien. Als dat geen heerlijke zomer wordt?

Lianne Post

Lianne is theoloog en freelance projectleider. Ze schreef o.a. Van stress naar stilte en de Bijbelse Breintrainer (Ark Media). Voor Ark Mission schreef ze dit jaar de Vakantiebijbelgids. Samen met haar man woont ze sinds kort in Ierland.

Meer over de Vakantiebijbelgids leest u hier. Dit jaar is er ook een speciale kidseditie voor kinderen vanaf 4 tot 9 jaar!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd