Menu

Retraite – God ontmoeten in de stilte

Christien Korf was in 2017 aanwezig bij het retraiteweekend ‘Lichter leven’ van Ark Mission. In deze blog vertelt ze over haar ervaring.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

Een tekst die op mijn bureautje stond bij aankomst in het klooster, een welkomstkaartje van Jolanda, Erica en Ageeth. De toon was gezet, ik voelde me op mijn gemak. Deze tekst reist al 12,5 jaar mee in mijn huwelijk en nu mocht ik een weekend lang stil worden en rust vinden met als doel lichter te gaan leven. Lichter leven richting Kerst, maar ook leren lichter leven in de dagelijkse dingen. Mijn lasten bij Hem brengen.

De ontmoeting met de andere deelnemers was bijzonder, de leeftijden gemengd, de kerkelijke afkomsten verschillend, onze lasten divers, de reden van ons bezoek nog onbekend. Maar allen hadden we eenzelfde doel: een time-out, 48 uur Hem zoeken, lichter gaan leven. De groepsactiviteiten, waaronder meditatief bijbellezen en gebedsvormen, waren een mooie invulling van het weekend. Ik kreeg tools mee hoe ik de bijbelteksten meer kon laten spreken, hoe ze meer persoonlijk konden worden. Zo werd Psalm 63 een boodschap voor mijzelf. Bij gebedsvormen ontdekte ik dat ik toch meer aan gebed doe dan ik wist. Wandelen met God, muziek intens beleven, zingen, schrijven, tekenen of andere creatieve vormen zijn allemaal vormen van gebed.

Tijdens het weekend hadden we ruim tijd om ons eigen plan te volgen, te wandelen, te lezen, het klooster te bekijken, de mooie omgeving eromheen met 8 hectare aan wijngaarden. Samen waren we stil, zongen we in de kapel: ‘Stil, mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.’ We lachten samen, huilden ook, de tranen die voor ieder verschillende oorzaken hadden, ze mochten er zijn.

We sloten het weekend af in de kapel, waar we voor de laatste keer stil werden, zongen of juist luisterden, onze persoonlijke bemoediging in ontvangst namen, afscheid namen van elkaar en nog wat laatste gesprekjes voerden. Eén gesprek was voor mij de kers op de taart: een bijzondere ontmoeting met een vrouw die ik wellicht anders nooit had ontmoet. Zij zei: ‘Ik weet waar je doorheen gaat, ik herken je gevoel, zullen we samen wat delen hierover?’ En in dat gesprek werd mij weer zichtbaar dat kwetsbaar zijn en open durven zijn de ingrediënten zijn voor lichter leven. We hebben elkaar zo nodig als mensen, we hoeven niet alleen te worstelen, we mogen elkaar bemoedigen, we kunnen er voor elkaar zijn, we hebben de mogelijkheid om met elkaar te bidden.

Voor mij was dat wat ik uit het weekend heb gehaald: we hebben de ander zó nodig. En dan maak het niet uit hoe verschillend we zijn of vanuit welke kerk we komen. Soms worden we bij elkaar gezet en kan er in de groep één iemand zijn die begrijpt waar jij doorheen gaat. Lichter leven ... het kan samen met Hem, maar Hij geeft ons ook aan elkaar om elkaar te verlichten.

Zeker voor herhaling vatbaar!

Van 8 tot 10 november organiseert Ark Mission weer een retraiteweekend met het thema ‘... Als een herder’. Wil jij net als Christien een weekend lang stil worden en tot rust komen? Meld je dan hier aan.

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd