Menu

De lessen van een verliezer

Het is het einde van een warme middag in Jeruzalem. Op het dak van zijn paleis geniet een man van de opstekende wind. Maar wat ziet hij daar? Een mooie vrouw baadt zich, niet wetend dat ze gezien wordt. De man kan zijn ogen niet van haar afhouden.

Kort daarna roept de man zijn vertrouwenspersoon. ‘Nathan, ik zag een naakte vrouw, en ik blijf maar aan haar denken. Wat moet ik nou?’ ‘David, je zit niet op je plek. Dan word je kwetsbaar voor verleidingen. Kom, we bidden, en dan gaan we je tas pakken. Tijd om je bij je leger te melden.’ Opgelucht haalt David adem. Ja, nu hij erbij nadenkt, ziet hij wat hij moet doen.

Nee, zo gaat het verhaal niet. David ziet een vrouw. Hij verlangt naar haar. Hij laat uitzoeken wie ze is, en ontdekt: het is Batseba, de vrouw van Uria. Hij laat haar halen. Hij slaapt met haar. Ze raakt zwanger en laat het hem weten. David probeert zijn fouten te bedekken en als dat mislukt laat hij haar man in de frontlinie zetten, zodat hij sterft. Batseba treurt. Zodra haar rouwtijd voorbij is, laat David haar halen voor in zijn harem. (2 Samuel 11)

Dan stuurt God Nathan om met David te praten. David beseft de volle omvang wat hij gedaan heeft, hij heeft oprecht berouw en God vergeeft hem. Maar er is een breuklijn in Davids leven en dat van Batseba. En er is een rechtvaardige man dood.

Waarom staat zo’n verhaal in de Bijbel? Je zou het eerder in een roddelblad verwachten. Ik zie de kop al voor me: KONING RIJDT SCHEVE SCHAATS. Maar dit verhaal leert ons waardevolle lessen. Want een verliezer heeft lessen die een winnaar je niet kan leren.
De les dat je veiliger bent als je doet wat je moet doen. Als David met zijn leger mee was gegaan, zoals de gewoonte was, had dit veel leed bespaard.
De les dat een val vaak bestaat uit kleine stapjes, die elk nog omkeerbaar zijn. Als David tot zichzelf was gekomen nadat hij hoorde dat Batseba de vrouw van Uria was, was alles anders geweest.
De les dat schaamte zonde verergert. Als David eerder was uitgekomen voor zijn misstap, had hij wel reputatieschade geleden maar was Uria blijven leven.

In de evangelische wereld hoor ik vaak de vraag: wie mag er in je leven spreken? Dat betekent: wie mag je aanspreken op je gedrag, naar wie ga je toe met je worstelingen? Zo’n vertrouwenspersoon kan levens redden. Wat had het veel gescheeld als Nathan eerder met David had gesproken!

Ik heb een paar vrienden die in mijn leven mogen spreken. Ze bevragen me. Ze bidden met me. Ik kies ervoor om me niet door schaamte of schuld het zwijgen op te laten leggen, maar te delen waar ik mee zit. Dat vind ik lastig, verbergen is mijn natuurlijke instinct. Maar door openheid word ik krachtig en vrij.

Wat zou het fantastisch zijn als we met z’n allen niet langer de schone schijn ophouden. Als we schaamte wegnemen door genade. Als we in elkaars leven mogen spreken. De Bijbel in Gewone Taal zegt het mooi: ‘Steun elkaar elke dag, zolang het nog kan. Zorg ervoor dat niemand van jullie verkeerde keuzes maakt en zich verzet tegen God.’ (Hebreeën 3:13) Wat zou het fantastisch zijn als we een gemeenschap zijn die de lessen van de verliezer leert en zo de kracht en liefde van God laat spreken!

Erica Kramer

Redacteur en blogger

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd