Menu

Kyriëleis

Kyriëleis

DoorLianne van Dijk Datum29 november 2019 0 reacties

gareth-harper-dABKxsPTAEk-unsplash.jpg

Kerst komt rap dichterbij. Op de radio heb ik alle bekende kersthits alweer voorbij horen komen, en vanaf aanstaande zondag zullen ook in de kerken de advents- en kerstliederen weer worden gezongen.

Eén van die kerstliederen passeerde de afgelopen weken ook op het kantoor van Ark Mission alvast de revue: ‘Nu zijt wellekome’, een eeuwenoud kerstlied. De tekst is prachtig, de melodie bij iedereen bekend.

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Het lied vertelt in aloude woorden het kerstverhaal, elk couplet een stapje verder. En elk couplet eindigt met datzelfde woord: Kyriëleis. Je zou ook kunnen zeggen: Heer, ontferm U.

Als je je over iemand ontfermt, dan trek je je zijn/haar lot aan. Je neemt diegene onder je hoede, je wilt diegene beschermen en verzorgen. Dat is dus wat we de komende maand telkens weer bidden wanneer we ‘Nu zijt wellekome’ zingen:
Heer, neem ons onder Uw hoede.
Heer, heb medelijden met ons.
Heer, bescherm ons.
Heer, zorg voor ons.

Dat ‘ons’ gaat niet alleen over het selecte groepje mensen met wie we op dat moment het lied zingen. Het gaat om ons als mensen, alle mensen: ver weg of dichtbij, gezond of ziek, gelukkig of ongelukkig, jong of oud, arm of rijk. Voor al die mensen kwam Jesu, lieve Heer, van alzo hoge en van alzo veer. Voor al die mensen op dit aardrijk mogen wij bidden: Kyriëleis.

Dat aloude gebed heeft anno 2019 niets aan kracht of noodzaak ingeboet. Ook vandaag de dag schreeuwt de wereld om Gods ontferming. Tegelijkertijd zijn deze en veel andere woorden die we met kerst zingen niet meer voor iedereen te begrijpen. Soms zing je dan een lied zonder dat je enig idee hebt wat het betekent.

Daarom heeft Ark Mission dit jaar de actie ‘Een nieuwe tekst voor een oud lied’ in het leven geroepen: zodat mensen zich voor het eerst of opnieuw gaan verdiepen in de boodschap van het kerstfeest. En zodat we dat kinde, dat alle ding behoudt, tot in lengte van dagen zullen blijven eren met woorden die uit ons hart komen. Daarbij hoeft het nieuwe het oude niet uit te sluiten, en andersom – ze kunnen elkaar juist versterken.

Heer, ontferm U,
Heer, heb medelijden met ons,
Kyriëleis.

Lianne van Dijk
Projectcoördinator bij Ark Mission en auteur van o.a. Van stress naar stilte en Hier vind je hoop.

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd