Menu

Een Bijbels leiderschapstraject

Het is een gewone werkdag. Ik vertaal materiaal voor kinderwerk, en het gaat over Mozes, over het Bijbelboek Exodus. Huh, wat staat daar nu? ‘Mozes ging de berg van God op. Zijn dienaar Jozua ging met hem mee.’ (Exodus 24:13, BGT) Dat is me nou nog nooit opgevallen! Mozes was dus niet alleen op de berg, Jozua ging mee?

Even later lees ik – wederom bij het vertalen – over Jozua: ‘De Heer sprak persoonlijk met Mozes, net zoals iemand spreekt met zijn vriend. Daarna ging Mozes altijd weer terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, bleef dan in de tent.’ (Exodus 33:11, BGT) Jozua op de berg met Mozes en God. Jozua in de tabernakel met Mozes en God. Wauw, wat waardevol. Jozua leert van Gods vriend Mozes om in Gods aanwezigheid te zijn en te luisteren naar Gods stem.

Ik ga op ontdekkingstocht in de Bijbel: hier wil ik meer van weten! Ik zoek op de naam Jozua: wanneer komt die voor het eerst voor in de Bijbel? Ah, Mozes vertelt hem dat hij een veldslag moet aanvoeren tegen Amalekieten. (Exodus 17:9) Jozua doet dat, en Mozes ondersteunt het leger met gebed. Het raakt me: Mozes die Jozua een opdracht geeft, maar ook voor hem bidt.

Helemaal fantastisch vind ik het verhaal van Jozua die bij Mozes klaagt over twee profeterende Israëlieten. Mozes koppelt terug: je denkt misschien dat ik hiervan baal, maar ik vind het juist fantastisch. Profeteerde heel Israël maar! (Numeri 11:27-29) Mozes geeft Jozua dus ook nog feedback. Zo wordt Jozua’s oordeel gescherpt, zijn vooroordelen worden weggeslepen.

Ergens in de week van mijn ontdekking in de Bijbel valt me in: dit is een Bijbels leiderschapstraject! Jozua dient de oudere leider. Hij ondersteunt hem, strijdt voor hem, maar krijgt ook gebedssteun. Hij leert van Mozes’ intimiteit met God om zelf ook dichtbij God te leven. Jozua gebruikt zijn jeugdige energie om dingen te doen die de oudere man waarschijnlijk niet meer kan – vechten, het land verkennen. En hij doet dat vol enthousiasme. Tot zijn eigen uur als leider komt: Jozua’s leidt het volk het beloofde land in.

Ruim twee jaar geleden zat ik in een coachingstraject. Ik formuleerde wat ik belangrijk vond in mijn professionele leven: creativiteit, avontuur en leiderschap. Jozua is in die laatste twee een prima voorbeeld voor me. Gelukkig ben ook ik gezegend met ‘Mozessen’ in mijn leven: leiders die op verschillende vlakken hun levenslessen met me delen, die me scherpen, sturen en met gebed ondersteunen. Ik heb ook ‘Jozua’s’: mensen met wie ik mijn levenslessen kan delen, die ik kan scherpen, sturen en met gebed ondersteunen. Jozua’s verhaal laat me zien dat het belangrijk is om in zulke relaties te investeren.

Bijzonder, hoe je uit een bekend boek opeens weer nieuwe lessen kunt leren. Hoe je in een tekst die je van haver tot gort denkt te kennen toch weer nieuwe ontdekkingen doet, speciaal voor je huidige situatie. Vandaag begint de Maand van de Bijbel. Een goed moment om het oude boek op te pakken en op zoek te gaan naar die ontdekkingen!

Erica Kramer
Redacteur en blogger

Ark Mission besteedt in de Maand van de Bijbel, van 24 januari tot en met 14 februari, aandacht aan de rol die de Bijbel speelt in het persoonlijke leven van christenen.
Lees meer hierover in ons nieuwsbericht.

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd