Menu

Hout moet en houd moed

Eerder begonnen telefoongesprekken met: Ben je druk? Nu is het vaak: Houd je het nog vol? ‘Hou vol’ is ook de herhaalde oproep van de regering. Maar hoe houd je vol als je leeg bent?

‘Houd vol’ doet me denken aan woorden van Jezus: Houd moed. In 2014 ging ik op verjaardagsbezoek bij een vrouw die op sterven lag. Wat geef je iemand die op sterven ligt? Kun je ook iets geven dat bemoedigend is? Ik niet, maar Jezus wel. In Johannes 16 zegt Jezus: Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Bij Hem is vrede. Door Hem is een goede relatie met God mogelijk. Dat klinkt hoopvol. Maar hoe zit het dan met sterven, ziekte en nog meer ellende in deze wereld? Weet God niet hoe zwaar het leven kan zijn? Wat heeft Hij dáárover te zeggen? Jezus zegt: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld (Joh. 16:33).

Op Jezus vertrouwen geeft je niet de verzekering dat je geen moeiten in je leven mee zult maken. Jezus wijst op die moeilijke momenten in ons leven waar God ver weg lijkt. Hij doet dat, terwijl over een paar minuten iedereen (zelfs God) Hem zal verlaten met als doel dat wij in leven en sterven nooit zonder God en zonder hoop hoeven te zijn. Jezus zegt: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

Ik ben op verjaardagsvisite gegaan met een klein houten kruis. Op dat kruis stond een uitspraak gebrand die ik ooit van iemand te horen had gekregen: hout moet en houd moed. Lijden is er. Het kruishout was nodig. Ook wij moeten ons kruis op ons nemen: hout moet.

Maar ook: houd moed. Dat is meer dan een oproep om vol te houden. Jezus Zelf wil de moed geven. Zo zeker is Jezus van de overwinning, dat Hij al voor Zijn dood zegt: Ik heb de wereld overwonnen. Niet veel later sterft Hij. Maar daar blijft het niet bij. Hij sterft om ons het echte leven te brengen.

Hout moed Houd moed2.jpgEen paar dagen later stierf de jarige. Het kruisje lag op het bed. Ik kreeg één laatste wens: dat zo’n zelfde kruis op de begrafenis aanwezig zou zijn, zodat meer mensen het zouden zien. Dat kruis is in de kerk komen te hangen en nooit meer weggegaan: hout moet en houd moed.

Robbert Jansen
Predikant

HOUT MOET - HOUD MOED

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd