Menu

Doelgroepen

Gevangenen

Op een plek waar deuren hermetisch afgesloten zijn, komen wij binnen. We praten met gedetineerden, horen hun verhaal en vertellen het verhaal van liefde en hoop. Ark Mission wil laten zien dat er áltijd hoop is en dat ook gevangenen elke dag opnieuw mogen beginnen. De pastorale Bajesagenda en de Kerstkaartenactie ondersteunen deze boodschap. Ark Mission vertelt het verhaal van hoop!

Kinderwerk buitenland

Veel kinderen in het buitenland groeien op in armoede en moeilijke omstandigheden. Lokale kerken willen hen bereiken met het verhaal van de Bijbel. Ark Mission ondersteunt hen daarbij financieel, zodat zij kinderbijbels en bijbelse boekjes kunnen uitdelen of kinderkampen kunnen organiseren. Samen met onze partners vertelt Ark Mission kinderen hét verhaal!

Kinderwerk binnenland

Ook veel kinderen in Nederland kennen de Bijbel niet of bijna niet. Daarom wil Ark Mission bijvoorbeeld kerken en scholen helpen met het vertellen van het verhaal van de Bijbel. Ark Mission helpt hen door materiaal beschikbaar te stellen. Samen met onze partners vertelt Ark Mission kinderen hét verhaal!

Eenzamen

Veel ouderen in ons land voelen zich eenzaam door het wegvallen van mensen, door ziekte of beperking. Soms worden ze door niemand meer écht gekend en geliefd. Ark Mission wil hen laten zien dat hun verhaal ertoe doet. Zij hebben een schat aan levenswijsheid én geloofswijsheid die doorgegeven mag worden. Ark Mission vertelt hún verhaal!

Zieken

Ziekte zet je leven op zijn kop. Zelf ziek worden, of zien dat één van je geliefden ziek wordt,kan confronterend zijn. Ark Mission biedt houvast met pastorale boekjes als 'Ik ben ziek'. We laten zien dat God, juist in het lijden, heel dichtbij is. Ark Mission vertelt het verhaal van troost.

Vluchtelingen

Huis en haard verliezen door oorlog of geweld. Vluchtelingen proberen een nieuw bestaan op te bouwen in een veilig land. Vaak binnen een andere cultuur. Ark Mission helpt hen integreren en geeft hen een bijbels perspectief op hun situatie. Dat geeft hen zicht op een nieuw bestaan. Ark Mission vertelt het verhaal van aanvaarding!

Andere missionaire projecten

Ark Mission inititeert ook andere projecten die niet perse onder een doelgroep vallen, maar gericht zijn op het toerusten van christenen. Hierdoor kunnen zij weer uitdelen aan anderen, waaronder de kwetsbaren in de samenleving.