Menu

Hij & Jij dagboek

In Wit-Rusland zijn naast bijbels bijna geen bijbelse materialen beschikbaar voor geloofsontwikkeling. Jongeren vinden het lastig om de Bijbel te lezen en ze hebben geen boekje ter beschikking die hen helpt de Bijbel te begrijpen en op hun eigen leven toe te passen.

‘Ik herinner mij een tijd dat het echt moeilijk was hier voor gelovige mensen, waarin wij geen bijbels hadden. Bijbels en andere christelijke literatuur waren verboden. Nu hebben wij vrijheid, en moeten we deze tijd goed gebruiken om kinderen tot geloof te brengen.’ – pastor Nikolai

Vanuit Ark Mission willen we graag het bijbels dagboek Hij & Jij vertalen in het Wit-Russisch en verspreiden om de jongeren in Wit-Rusland te helpen het verhaal van de Bijbel beter te gaan begrijpen en toe te passen in hun leven.

Hij & Jij dagboek
Hij & Jij is een bijbels dagboek dat hier in Nederland is uitgegeven. Het is een eenvoudig te volgen boek en maakt het mogelijk om elke dag een hoofdstuk te lezen. Thema’s die in het dagboek naar voren komen zijn: ‘Wie is God?’, ‘Wat zeggen de profeten?’, ‘Wat is geloven?’ en ‘bijbelse feesten’. De bijbelteksten komen uit een eenvoudige vertaling, waardoor het begrijpelijk is voor tieners.

Neem hier een kijkje in het boek.

‘Wow, ik heb nog nooit zulke boeken gezien. Heel anders en nieuw voor mij, de manier waarop het is geschreven is heel makkelijk te volgen. Geen grote ingewikkelde teksten, maar eenvoudig te volgen. Bijbelse teksten en goede voorbeelden uit het leven maakt het heel interessant. Ik zou het graag willen hebben en het gebruiken om met mijn klasgenoten over Jezus te praten.’ (Milana, 15 jaar)

Hij & Jij voorziet in een grote nood!
‘Jongeren in Wit-Rusland hebben een enorme honger om meer van het geloof te ontdekken en te ontdekken wat God met hun leven van plan is. Zij hebben geen beschikking over jongerendagboekjes of geloofsopbouwende materialen. Dat raakt me. Daarom wil ik dit project met heel mijn hart ondersteunen en aanbevelen. Het helpt jongeren om stevige christenen te worden die op hun beurt het geloof ook kunnen voorleven en doorgeven.’ – Jolanda Kromhout, Manager Projecten

Helpt u mee?
Met uw gift kunnen wij de vertaling van het boek mogelijk maken, en kunnen wij het boek laten drukken en laten verspreiden onder jongeren in Wit-Rusland. Zo kunnen ook zij de Bijbel beter gaan begrijpen! U kunt online uw gift overmaken of doneren door een bedrag over te maken op NL91TRIO0379473070 t.n.v. Stichting Ark Mission onder vermelding van ‘Hij & Jij dagboek Wit-Rusland’.

Mede dankzij uw steun is het boekje nu vertaald en staan wij op het punt om het in Wit-Rusland te gaan drukken. Hartelijk dank dat u dit heeft mogelijk gemaakt!

Helpt u mee?

Met uw gift kunnen wij de vertaling van het boek mogelijk maken en kunnen wij het boek laten drukken en verspreiden onder jongeren in Wit-Rusland.

Doneer