Menu

Kinderbijbels voor Ivoorkust

Kinderbijbels voor Ivoorkust

In Nederland kunnen we onze kinderen altijd kennis laten maken met Gods Woord. Maar dat is niet overal zo. Bijvoorbeeld in Ivoorkust, waar dominee Bram Krol al enkele jaren zendingswerk doet. Hij kwam in contact met nakomelingen van de Israëlitische stam Dan: anderhalf miljoen inwoners waarvan tachtig procent ongelovig, maar met een grote openheid voor het evangelie. Sinds 2013 zijn er duizenden mensen tot geloof gekomen. Onder oudere generaties heerst veel analfabetisme maar de kinderen leren wel lezen en schrijven op school.

Omdat er zo’n grote honger is naar het evangelie in Ivoorkust heeft dominee Krol onze hulp gevraagd. De verspreiding van het evangelie begint in Ivoorkust bij het Bijbellezen met en door kinderen, en daarom willen we een tweetalige kinderbijbel – in het Frans en in de stammentaal - mogelijk maken. Het doel is om dit jaar nog vijftienduizend tweetalige kinderbijbels te verspreiden onder gezinnen, in de hoop dat ze Jezus als hun Verlosser leren kennen. De lokale kerken kijken er vol verwachting naar uit.

Kinderbijbels Ivoorkust

Voor dit initiatief hebben we uw gebed en steun hard nodig. Met een bijdrage van €35 maakt u tien gezinnen blij. Helpt u mee? Elke gift, hoe groot of klein ook, is welkom.

Geef een bijbel aan kinderen in Ivoorkust