Menu
eenzamen

Vriendschaps- programma Voor de geraniums

Voor de geraniums is een vriendschapsprogramma van vier weken dat speciaal voor kerken is ontwikkeld. Het zet gelovigen in beweging om eenzame ouderen en gezinnen met elkaar in verbinding te brengen. Het doel daarvan is het opbouwen van een duurzame en betekenisvolle relatie met ouderen, zowel binnen als buiten de kerk. Kerken kunnen zo op een laagdrempelige manier hun bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid. Lees meer

Eenzamen

Kostbare schatten

Ark Mission wil de verhalen van oudere generaties helpen vertellen door middel van het levensverhalenboek Kostbare schatten. Want God heeft mensen aan elkaar gegeven om in verbondenheid met elkaar te leven.

Inspiratieboekje Leven in verbondenheid

Het inspiratieboekje Leven in verbondenheid is onderdeel van het vriendschapsprogramma Voor de geraniums. Het boekje geeft een bijbels antwoord op eenzaamheid; aan de hand van verzen uit de Bijbel wordt uitgelegd dat God mensen heeft gemaakt om er voor elkaar te zijn. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor ouderen.

Cursus Leven in verbondenheid met ouderen

De cursus Leven in verbondenheid biedt kennis en vaardigheden aan die praktisch toepasbaar zijn bij het opbouwen van goede, gezonde en duurzame relaties. Op deze manier kan eenzaamheid teruggedrongen worden – in de samenleving als geheel, en in kerken in het bijzonder.