Menu

Inspiratieboekje Leven in verbondenheid

Inspiratieboekje Leven in verbondenheid

Het inspiratieboekje Leven in verbondenheid is onderdeel van het vriendschapsprogramma Voor de geraniums. Het boekje geeft een bijbels antwoord op eenzaamheid; aan de hand van verzen uit de Bijbel wordt uitgelegd dat God mensen heeft gemaakt om er voor elkaar te zijn. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor ouderen.

Zij worden in de Bijbel geprezen om hun wijsheid, hun bezonnenheid en hun waardigheid. Vandaag de dag kunnen wij daar veel van leren. Wij mogen ouderen op waarde te schatten en hen de functie laten vervullen die voor hen is weggelegd: het doorvertellen van hun ervaringen met God aan de volgende generaties.

‘Jongeren, ouderen en alle leeftijden ertussenin: elke generatie is even belangrijk in Gods ogen. Geen mens wordt afgedankt, geen mens is nutteloos. Daarom verbindt God niet alleen personen aan elkaar, maar ook generaties. Iedereen heeft zijn plek in het grotere geheel. De lichamelijk sterke jongeren kunnen de ouderen ondersteunen, en de geestelijk ervaren ouderen kunnen de jongeren bemoedigen en inspireren. Een hoge leeftijd hoeft dus niet te betekenen dat iemand steeds minder relevant wordt. Integendeel!’
– Auteur Lianne Post in het inspiratieboekje Leven in verbondenheid

In het boekje zitten ook praktische tips die kunnen helpen in de omgang met ouderen en in het opbouwen van warme relaties met hen.

Het boekje Leven in verbondenheid is een prachtig hulpmiddel binnen het vriendschapsprogramma Voor de geraniums, maar kan zeker ook los gebruikt worden als inspiratiebron bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Zie www.voordegeraniums.nl of bestel het boekje via het bestelformulier.