Menu

Voor de geraniums

Voor de geraniums

'Voor de geraniums' is een vriendschapsprogramma van vier weken dat speciaal voor kerken is ontwikkeld. Het zet gelovigen in beweging om ouderen en gezinnen met elkaar in verbinding te brengen. Het doel daarvan is het opbouwen van een duurzame en betekenisvolle relatie met ouderen, zowel binnen als buiten de kerk. Kerken kunnen zo op een laagdrempelige manier hun bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid.
Ark Mission wil recht doen aan deze groep, omdat God ons aan elkaar gegeven heeft om in verbondenheid met elkaar te leven. Juist de oudere generatie heeft een schat aan levenswijsheid en geloofswijsheid opgedaan die het waard is om met anderen te delen. Om dit te stimuleren hebben we speciaal voor kerken in Nederland het vriendschapsprogramma Voor de geraniums ontwikkeld, zodat ouderen de kans krijgen hun wijsheid door te geven. Dát geeft hun leven zin!

Met dit vriendschapsprogramma krijgt u concrete tools in handen om een brug te slaan tussen ouderen en gezinnen, met als doel duurzame en betekenisvolle relaties te bouwen en zo eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Het vriendschapsprogramma is voor alle typen kerken geschikt, en kan ook worden ingezet om gezinnen met uw kerk te laten kennismaken. Het programma beslaat een periode van vier weken. In die vier weken ontstaan er koppelingen tussen ouderen en gezinnen.

Aan de slag met dit programma?
Vraag dan de toolkit aan via www.voordegeraniums.nl.

De toolkit bevat de volgende materialen:  

  • een draaiboek
  • een format voor een speciale kerkdienst met als thema Omzien naar elkaar
  • het inspiratieboekje Leven in verbondenheid dat een bijbels antwoord geeft op eenzaamheid. Hierin zitten ook tips voor gezinnen over de omgang met ouderen.
  • promotiemateriaal (downloads via site van flyer en poster met witruimte voor uw logo en data)
  • placemats
  • overeenkomst om de vriendschap te bevestigen
Inspiratieboekje Leven in verbondenheid
Wilt u zich als kerk eerst oriënteren op het vriendschapsprogramma? Lees dan eens het inspiratieboekje Leven in verbondenheid. Het boekje laat zien wat leven in verbondenheid met anderen betekent. Het geeft een Bijbels antwoord op eenzaamheid. Dit boekje is binnenkort online te bekijken.

Fleurige placemats
Er zijn ook fleurige placemats beschikbaar met daarop gesprekstips en -vragen om het gesprek aan tafel te bevorderen. Hiermee kan het slotfeest of een andere gelegenheid leuk aangekleed worden! Bestel hier de placemats.
Cursus
De cursus Leven in verbondenheid biedt kennis en vaardigheden aan die praktisch toepasbaar zijn bij het opbouwen van goede, gezonde en duurzame relaties. Op deze manier kan eenzaamheid teruggedrongen worden – in de samenleving als geheel, en in kerken in het bijzonder. Meer informatie vindt u hier.