Menu
Gevangenen

Bajesagenda 2023

In 2021 zaten ruim 27.000 mensen in de gevangenis in Nederland inclusief mensen in voorarrest. Elk jaar maakt Ark Mission de Bajesagenda die steun en houvast geeft aan gedetineerden. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt en krijgt een nieuwe look & feel. Het thema voor 2023 is: 'Levenslang een nieuwe kans'. Lees meer

Projecten met en voor gevangenen

Kerstkaartenactie ook in 2022!

Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen en dak- en thuislozen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra voelen. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie bezorgen wij in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en in opvangcentra van het Leger des Heils.

Lees meer

Gedichtenwedstrijd gevangenen

Ark Mission organiseert ieder jaar, in samenwerking met het Justitiepastoraat, Exodus en de KRO-NCRV een gedichtenwedstrijd voor gedetineerden. Deze gedichtenwedstrijd wordt uitgezet ten behoeve van het Exodusconcert dat KRO-NCRV uitzendt op de radio.


Lees meer

Coachingsproject jongeren

Het jongerenprogramma is erop gericht om jongeren in jeugdgevangenissen te inspireren met verhalen van ex-gedetineerden die God hebben leren kennen. Jongerenwerker, muzikant en schrijver Rivelino Rigters bezoekt de jeugdgevangenissen om jongeren te bemoedigen met zijn verhaal en te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  

Lees meer