Menu
Gevangenen

Bajesagenda 2022

De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden. Elk jaar maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt. Het thema voor 2022 is: 'Er zit muziek in mij!'. Lees meer

Gevangenen

Kerstkaartenactie

Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen en dak- en thuislozen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra voelen. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie bezorgen wij in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en in opvangcentra van het Leger des Heils.

Lees meer

Gedichtenwedstrijd gevangenen

Ark Mission organiseert, in samenwerking met het Justitiepastoraat, een gedichtenwedstrijd voor gedetineerden. Deze gedichtenwedstrijd wordt uitgezet ten behoeve van het Exodusconcert dat KRO-NCRV op Tweede Pinksterdag uitzendt op de radio.


Lees meer

Speciaal jongerenprogramma

Het jongerenprogramma is erop gericht om jongeren in jeugdgevangenissen te inspireren met verhalen van ex-gedetineerden die God hebben leren kennen. Jongerenwerker, muzikant en schrijver Rivelino Rigters bezoekt de jeugdgevangenissen om jongeren te bemoedigen met zijn verhaal en te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  

Lees meer