Menu

Ex-gedetineerden vertellen hun verhaal

Elk jaar komen er in ons land bijna tweeduizend jongeren in een jeugdgevangenis terecht. Meestal voor een eerste vergrijp, slechts een klein deel is veelpleger. Vaak hebben deze jongeren een moeilijke achtergrond, een negatief toekomstbeeld en geen rolmodellen.

Jongerenwerker, muzikant en schrijver Rivelino Rigters weet er alles van: ‘Ik heb zelf als jongere veel voor de rechter gestaan en regelmatig in jeugddetentie gezeten. Ik moest mijzelf bewijzen voor mijn vrienden, ik wilde status krijgen op straat.’

Rivelino's leven veranderde radicaal toen hij jonge christenen ontmoette die hem vertelden wie Jezus is. Hij komt nu in de jeugdgevangenissen om jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor krijgen jongeren meer zelfvertrouwen en zien ze weer een toekomst voor zich.

Rivelino (foto hierboven): 'Jongeren herkennen zichzelf in wat ik heb meegemaakt. Mijn levensverhaal is voor hen een bemoediging dat zij uiteindelijk ook uit de criminaliteit kunnen komen om een goed leven op te bouwen.’

Wij ervaren door onze projecten waaronder de Bajesagenda en Kerstkaartenactie telkens weer hoezeer gedetineerden behoefte hebben aan de hoop en liefde van Christus. Dat geldt zeker ook voor jongeren, die nog een heel leven voor zich hebben. Daarom publiceerde Ark Mission Rivelino’s levensverhaal in boekvorm. Lees hier meer.