Menu

Werkwijze kerstkaartenactie

Werwijze kerstkaartenactie

De actie is eenvoudig: schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2020 op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.

Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep - heel belangrijk!) of tekening in een gefrankeerde (verzamel)envelop en adresseer deze aan Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum. U sluit de ingevulde flyer bij. U mag meerdere kaarten/ tekeningen in één keer toesturen, maar per afzender is één ingevulde flyer voldoende (voor flyers: zie hieronder).

De envelop die u aan ons adresseert gooien wij weg. De kaarten worden bij Ark Mission gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over tientallen dozen. Die worden begin december via centrale distributieadressen doorgezonden naar gevangenen in binnen- en buitenland en naar opvangcentra. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat, St. Epafras en het Leger des Heils die ervoor zorgen dat de kaarten terecht komen bij respectievelijk gevangenen en dak- en thuislozen.

Flyers
Om de actie meer bekendheid te geven heeft Ark Mission flyers gemaakt met daarop in het kort de spelregels. Als u een (kerst)kaart instuurt, stuurt u de flyer mee waarop u uw gegevens hebt ingevuld. We kunnen u dan, wanneer u dat aangeeft, op de hoogte houden van het eindresultaat van de actie en de plannen voor volgend jaar.

Download de flyer hier.

Bent u niet in de gelegenheid om de flyer mee te sturen, sluit dan een vel papier bij met uw gegevens.

Inzendtermijn
U kunt kaarten en tekeningen opsturen tot uiterlijk 1 december 2019.

Wat mag u sturen?

  • Enkele of dubbele kaarten: ansichtkaarten, landschappen, kerstkaarten, zelfgemaakte kaarten, etc. Met of zonder blanco envelop.
  • Tekeningen en kaarten van kinderen, met een wens of een groet erbij zijn heel welkom. Ze herinneren gevangenen vaak aan hun eigen kinderen, neefjes of nichtjes. Ook hier geldt: alleen een voornaam als afzender.

Wat mag u NIET sturen?

  • Kaarten met metalen onderdeeltjes, paperclips, metalen draadjes, nietjes, cd’s die tot kaart zijn bewerkt.

Meedoen
Iedereen mag meedoen! Zowel volwassenen als kinderen mogen een of meerdere kaarten en tekeningen inleveren. Ook schrijven in groepsverband is stimulerend, bijvoorbeeld als vrouwen- of zangvereniging, bijbelstudie- of jeugdclub, huiskring, zondagsschool/kinderclub, catechesegroep of wijkgemeente. U kunt alles in één grote verzamelenvelop sturen naar: Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum.

Het liefst ontvangen we daarbij een lijstje met de namen, adressen en emailadressen van degenen die hebben meegedaan zodat wij iedereen kunnen informeren over het resultaat van de actie en de plannen voor najaar 2020. Ook scholen kunnen meedoen. Maak er een project van voor een groep en combineer dat bijvoorbeeld met een geldactie voor de Bajesagenda voor gevangenen (denk aan het verzamelen van statiegeldflessen), zie ons project Bajesagenda voor meer informatie.