Menu

Werkboekjes voor Oost-Europa

Tienduizenden kinderen uit Hongaarssprekende gezinnen komen zelden of nooit in aanraking met verhalen over de liefde van God. Stichting KOEN organiseert in samenwerking met de lokale kerken zomerkampen voor deze kinderen. Hier kunnen ze spelen, zingen en verhalen horen uit de Bijbel. Zo’n 32.000 kinderen komen elk jaar naar deze zomerkampen! Plaatselijke kerken zijn nauw betrokken bij dit werk, doordat hun leden dagelijks bidden voor deze kinderen. De gebedskoffers die worden uitgedeeld spelen hierbij een belangrijke rol. Lees meer

Kinderwerk buitenland

Stripbijbels in Tanzania

In Tanzania is ruim 60 procent van de bevolking christen, maar jongeren lijken een verloren generatie. De kinderen van christenen hebben vaak minder binding met de kerk dan hun ouders, en er zijn weinig geschikte Bijbelse materialen voor jongeren in hun eigen taal. Daarom heeft Ark Mission samen met partners het initiatief genomen om een heel bijzondere stripbijbel te maken.

Liefde, aandacht en een gezonde maaltijd

Kinderen uit achterstandssituaties worden hier overdag opgevangen in Day Care Centers. Naast liefde, aandacht, zorg en gezonde maaltijden krijgen deze kinderen ook christelijke vorming. Plaatselijke kerken zijn nauw betrokken bij dit werk, doordat hun leden dagelijks bidden voor deze kinderen. De gebedskoffers die worden uitgedeeld spelen hierbij een belangrijke rol.

Kinderkampen in Wit-Rusland

Ark Mission is al jaren betrokken bij evangelisatiewerk in Wit-Rusland. Zo steunen we kinderkampen in Cerykau, Verbovichy en Berezino. Ook maken we een dagboek voor jongeren. Op die manier helpen we met het vertellen van het verhaal van geloof, hoop en liefde aan jonge mensen in een vaak vergeten gebied.