Menu

Halloween project

Ook op kleinere schaal, op scholen en bij sportverenigingen, krijgt Halloween steeds vaker een prominente plaats. Voor kinderen kan dit verwarring oproepen: hun ouders en leerkrachten proberen voor hen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, maar nu worden ze blootgesteld aan de engste beelden en verhalen. Een ‘onschuldig’ griezelfeestje kan zo voor veel angst zorgen – niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen.

Ark Mission signaleert dat Halloween door de jaren heen steeds meer aan invloed wint. Het van oorsprong Keltische feest kwam via Amerika naar Nederland toe en is nu ook hier voor velen vaste prik op 31 oktober. Tegelijk zien wij ook dat de feesten duisterder worden en dat dit veel mensen angst aanjaagt. Opvoeders, zowel christelijk als niet-christelijk, vragen zich vaak af wat zij met dit feest aan moeten. Is dit wel goed voor de ontwikkeling van kinderen? Hoe ga je om met kinderen die angstig zijn, of die helemaal opgaan in horrorverhalen?

Bewustwordingscampagne en materialen

Om aan dit soort vragen tegemoet te komen, heeft Ark Mission een kerngroep samengesteld die zich verdiept in de achtergrond van Halloween en die een Bijbelse visie ontwikkelt op thema’s als geesten, duisternis en angst. In oktober 2018 volgt hieruit een bewustwordingscampagne waarbij we in verschillende (online) media het onderwerp onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd worden er materialen ontwikkeld voor scholen, kerken en gezinnen. Deze materialen zijn informatief, bemoedigend en activerend. Ze geven handvatten om in de periode rond Halloween aan de slag te gaan met thema’s als licht, leven en veiligheid. Deze materialen zullen in 2019 beschikbaar komen.

Licht brengen

Ark Mission heeft als doel het verhaal van de Bijbel te vertellen: een verhaal van liefde, hoop en vergeving – van licht, leven en geborgenheid. Daarom voelen wij ons geroepen om licht te brengen waar het donker is, en om anderen te bemoedigen hetzelfde te doen. Dat is dan ook de insteek van ons project rond Halloween. We wijzen niet alleen op gevaren, maar willen vooral ook praktische handvatten geven om te leven in het licht. Want er is geen reden tot angst: Jezus heeft de dood overwonnen, en wij mogen leven met Hem! Meer informatie over het Halloween project leest u hier.

Meedoen

Wilt u uw ervaringen delen over Halloween? Neem dan contact met ons op. Wanneer u het Halloweenproject financieel wilt ondersteunen, dan kan dat met een donatie.