Menu

Lectio divina 40-dagentijd

Lectio divina 40-dagentijd

40 DAGEN BANNER FB header.jpg

Veertig dagen toeleven naar Pasen
De 40-dagentijd is voor velen een tijd van bezinning, stil zijn, vasten en een andere invulling van je dag. Het boek Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina van Jos Douma, zr. Nadia Kroon e.a. helpt daarbij. De komende weken geeft Ark Mission een inkijkje in dit boek. Lectio divina is een manier van bijbellezen die je als hulpmiddel kunt gebruiken om even stil te staan, juist op de zondagen in de veertigdagentijd.

‘Ik blijf me verbazen over wat een lectio divina-oefening teweegbrengt. De Bijbel komt tot leven, prachtig om te zien hoe concreet de Bijbel spreekt in mijn situatie!’
Jolanda Kromhout, Algemeen manager Ark Mission

Over lectio divina
Lectio divina is een manier van bijbellezen die al door de vroegste monniken beoefend werd. Het volgt vier stappen die maakt dat de tekst in de Bijbel je gaat raken en veranderen. Zo blijft het niet bij kennis, maar ga je ontdekken dat de woorden landen in je hart en je tot rust komt bij God.

Lectio (lezen)
Je leest een korte Bijbeltekst een aantal keren en laat het rustig op je inwerken. Welke woorden/zinnen raken jou het meest? Neem de tijd om erbij stil te staan.

Meditatio (mediteren)
Terwijl je over deze woorden nadenkt, verbind je ze met jouw leven. Wat betekent dit woord/deze zin voor je, wat is jouw ervaring en wat is je gevoel bij deze tekst?

Oratio (bidden)
Je praat met God hierover en vertelt Hem wat er in je leeft. De Bijbel nodigt je uit om je hart bij God uit te storten, dat is wat je in gebed mag doen. Je mag álles met Hem delen.

Comtemplatio (rusten)
Je mag stil zijn in Gods aanwezigheid. Alles is ontdekt, alles is gezegd. Je mag bij Hem zijn, als het ware aan de voeten van Jezus gaan zitten.

Artikelen 'Dicht bij God'
Hieronder vind je artikelen die je op elke zondag van de veertigdagentijd meenemen in een Bijbeltekst, die met behulp van lectio divina wordt gelezen en beschouwd. Het overkoepelende thema van deze artikelen is 'Dicht bij God'. Deze artikelen zijn verkorte versies van hoofdstukken uit Kijken en luisteren naar Jezus. Dit boek is te koop bij Royal Jongbloed.

Zondag 1: Thuiskomen bij God

Zondag 2: Waar ik ook heen ga

Zondag 3: Blijf in Mij

Zondag 4: Van wie ben je eigenlijk?

Zondag 5: Bij U aan tafel

Zondag 6: Rust voor mijn ziel