Menu

Bible-Fit Arabisch

Arabische bijbel-app voor vluchtelingen

De Arabische app die sinds eind januari 2017 beschikbaar is, is een aanvulling op de andere talen waarin Bible-Fit al bestond: Nederlands, Engels en Spaans. De Arabische bijbelvertaling (Easy-to-Read Version) wordt beschikbaar gesteld door Bible League.

De ontwikkeling van deze app is geboren uit onze diepe wens om de vele Arabisch sprekende vluchtelingen uit Syrië en andere landen de Bijbel in hun moedertaal aan te bieden. Meer dan negentig procent van hen gebruikt een smartphone. Via de app dragen zij straks dag en nacht Gods Woord in hun eigen taal mee in hun broekzak. Natuurlijk kan de app wereldwijd worden gebruikt.

De Bible-Fit app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play en is daarna ook offline te gebruiken, op plaatsen zonder internetbereik. Op www.bible-fit.nl (Arabisch: www.arab.bible-fit.org) leest u meer over de unieke aspecten van de app.

‘Ik vind het van groot belang dat de Bijbel toegankelijk is voor Arabisch-sprekenden. Uit ervaring weet ik dat er veel belangstelling voor is, ook in het Midden-Oosten zelf. Ik juich dit initiatief van harte toe.'

– Gert-Jan Segers, voorzitter Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie