Menu

Huwelijksboekje voor vluchtelingen

Daardoor komen relaties en gezinnen vaak onder druk te staan. En dat terwijl juist een sterk gezin van onschatbare waarde is. Het is de plek waar liefde, trouw en geborgenheid te vinden zijn. De plek waar kinderen het leven leren. Het is de basis van de samenleving. Daarom willen wij investeren in de relaties binnen het vluchtelingengezin.

Samen met Stichting Gave ontwikkelen wij een boekje rond relaties en gezin, gebaseerd op bijbelse principes en speciaal gericht op Arabischsprekende vluchtelingen. Dit boekje bevat passende bijbelgedeelten, verwerkingsvragen en opdrachten. Echtparen en gezinnen kunnen hier zelf mee aan de slag. Stichting Gave organiseert daarbij gezinsweekenden die aansluiten op het boekje. Tijdens deze weekenden kunnen mensen van elkaar leren en kunnen echtparen samen werken aan hun relatie. Zo kunnen vluchtelingengezinnen versterkt en bemoedigd worden, met de Bijbel als basis. Het boekje komt in 2019 beschikbaar.

Waarom is dit boekje zo belangrijk voor vluchtelingengezinnen?

  1. Het helpt hen om vanuit bijbelse principes naar hun huwelijk en gezin te kijken, en deze toe te passen op hun eigen leven.
  2. Het biedt veiligheid en stabiliteit voor opgroeiende kinderen die binnen een onbekende cultuur hun weg moeten vinden.
  3. Het helpt vluchtelingengezinnen te integreren in de samenleving en de westerse cultuur beter te begrijpen.

De gezinnen leven vaak onder het bijstandsniveau, waardoor zij geen financiële ruimte hebben om dit boekje te kopen. Het ontwikkelen en produceren van materialen voor vijf gezinnen kost ongeveer €50. Alleen samen met u kunnen wij deze gezinnen ondersteunen. Doet u mee?  Elke gift, hoe groot of klein ook, wordt zeer op prijs gesteld!