Menu

Grote kansen voor Mongolië

Grote kansen voor Mongolië

Mongolië, het land van de blauwe lucht, de uitgestrekte steppe, oude tradities, herders die rondtrekken met hun vee en een gastvrije bevolking van nomaden die wonen in hun traditionele ronde tenten. Het land is zeer arm, dunbevolkt en slecht begaanbaar. Alcoholisme is een groot probleem onder de bevolking.

Van oorsprong is Mongolië een boeddhistisch land. Met de komst van het communistische regime werden echter alle boeddhistische tempels vernietigd en ging veel van het erfgoed verloren. Na de val van de Sovjetunie in de jaren negentig kregen zendelingen de mogelijkheid om naar Mongolië te gaan en daar het evangelie te vertellen. Het christendom is dus nog zeer jong in Mongolië.

Varya vertelde ons dat in één van de armste regio’s van Mongolië volwassenen en kinderen tot geloof komen. Er is een hunkering naar verandering, geloof, genezing en vrijheid. Als ze over Jezus horen zie je mensen veranderen, er gebeuren grote wonderen in deze streek.

Door de grote armoede van de Wit-Russische kerken is er echter geen geld voor bijbels of andere materialen. Varya vroeg Ark Mission om hulp: help ons alsjeblieft om bijbels en Nieuwe Testamenten beschikbaar te maken! Zij kunnen niet groeien zonder Gods Woord!’ Ook was er een groot verlangen om het stripboek Jezus Messias in het Mongools te kunnen uitdelen. We willen hen graag helpen, omdat dit een project is dat zo goed bij Ark Mission past: we ondersteunen kleinschalige initiatieven vanuit een persoonlijke gedrevenheid.

Helpt u mee? Voor 25 euro kunnen wij 10 Nieuwe Testamenten beschikbaar stellen. Voor 50 euro worden er 6 bijbels uitgedeeld. En voor 75 euro maakt u een volledig evangelisatiepakket beschikbaar waaraan óók 10 exemplaren van Jezus Messias worden toegevoegd. Wat zou het mooi zijn als we het werk van Varia en haar teams kunnen ondersteunen en het evangelie in Mongolië op deze manier verder verspreiden. Helpt u mee? Elke gift, hoe groot of klein ook, is welkom!

Waarom een evangelisatiepakket voor Mongolië?

  1. De kerken hebben geen geld om bijbels of Jezus Messias-stripboeken ter beschikking te stellen. De mensen zijn te arm om ze te kunnen kopen.
  2. Mongolië is open voor het evangelie. De kans dat het geloof groeit zonder in Gods Woord te kunnen lezen is klein.
  3. De bevolking is arm en heeft te kampen met allerlei problemen. Een eigen bijbel geeft hun hoop en helpt hen te vertrouwen dat God voor hen zorgt!

Een kostbaar cadeau. Doe mee en steun ons werk voor Bijbels voor Mongolië!
Maak uw gift over op IBAN nummer NL91TRIO0379473070 t.n.v. Stichting Ark Mission. Bij internetbankieren graag het betalingskenmerk vermelden, of vermeld ‘Bijbels voor Mongolië’.

Helpt u mee?

Voor 25 euro kunnen wij 10 Nieuwe Testamenten beschikbaar stellen. Voor 50 euro worden er 6 bijbels uitgedeeld. En voor 75 euro maakt u een volledig evangelisatiepakket beschikbaar waaraan óók 10 exemplaren van Jezus Messias worden toegevoegd.

Doneer