Menu

De Bajesagenda gaat de grens over

OMS_VZ_BAJES_AGENDA_2019_v4.jpgwoensdag 26 september 2018

De Bajesagenda was voor kort een uniek product dat nergens in de wereld behalve in Nederland bestond. Na haar 31-jarige bestaan, gaat deze bijzondere agenda de grens over en bereikt België. In samenwerking met het Vlaamse justitiepastoraat zal de Bajesagenda ook in gevangenissen in Vlaanderen worden verspreid. In totaal hopen we dit jaar 32.000 exemplaren te verspreiden. Dit kunnen wij alleen bereiken als we daarvoor voldoende inkomsten ontvangen. Helpt u ons dit te verwerkelijken? Voor 30 euro schenkt u aan vijftien ingesloten mannen en vrouwen zo’n waardevol cadeau.

Bajesagenda 2019

De bajesagenda 2019 bereikt dit jaar voor het eerst ook de gevangenissen in Vlaanderen. Jaarlijks maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen in ons land en voor Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. Deze pastorale Bajesagenda geeft al meer dan 30 jaar houvast en steun aan gedetineerden. Na haar 31-jarige bestaan, gaat deze unieke en bijzondere agenda de grens over en bereikt België. In samenwerking met het Vlaamse justitiepastoraat zal de Bajesagenda ook in gevangenissen in Vlaanderen worden verspreid. In totaal hopen we dit jaar 32.000 exemplaren te verspreiden!

De Bajesagenda is door- en voor gedetineerden gemaakt. De door hen geschreven gedichten zijn, ter bemoediging van anderen, in de agenda opgenomen. Ook bevat de agenda een bijbelleesrooster, bijbelteksten, gebeden en uitleg over het christelijk geloof. ‘De agenda geeft ons houvast en steun’ is een veelgehoorde uitspraak van gedetineerden. De agenda wordt intensief gebruikt om afspraken in vast te leggen, nieuws van het thuisfront op te schrijven en foto’s van de kinderen in te bewaren. De agenda geeft houvast. Bovenal wil deze agenda gevangenen steun bieden vanuit woorden van God. Helpt u mee dit project mogelijk te maken?

De agenda wordt verspreid via predikanten en pastores van het Protestant en Rooms-Katholiek Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Bajesagenda bestaat al meer dan 30 jaar. Over de afgelopen periode zijn bijna 1 miljoen agenda's gedrukt en verspreid! De editie 2018 verschijnt in een oplage van 24.000 stuks.

Steun
Ark Mission ontwikkelt en financiert deze agenda al meer dan 30 jaar. Door bezuinigingen op de geestelijke verzorging onder gevangen wordt het belang van de agenda steeds groter. Help ons om jaarlijks deze agenda te blijven uitgeven. Voor € 30 kunt u 15 gedetineerde mannen en vrouwen een pastorale agenda schenken. Doneren kan hier.

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via een mailtje naar info@arkmission.nl. 

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen: het  Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus en  Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda is in beperkte mate exclusief te koop bij Ark Mission. Vul het bestelformulier in en u krijgt een agenda thuisgestuurd. Bestelt u vanuit het buitenland, wilt u ons dan vooraf mailen?

Labels
Algemeen

« Terug