Menu

En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart

48207445_10215590457409534_1200601761920843776_n.jpgvrijdag 14 december 2018

‘…en Maria bewaarde al deze woorden in haar hart’. Het is deze tekst die mij intrigeerde tijdens mijn voorbereiding op de tweede Ark Mission retraite afgelopen weekend. Maria stond centraal tijdens dit weekend, omdat we zo van haar onder de indruk zijn. Hoe ze zich verwondert over alles wat God doet in haar leven, hoe zij op God durft te vertrouwen ondanks de moeilijke omstandigheden en met verwachting uitkijkt naar wat gaat komen.

Voordat ik dit thema ging uitwerken was ik stil en stelde mezelf de vraag: ‘Hoe is het eigenlijk met míjn hart? Koester ik wat ik mocht ontvangen in het afgelopen jaar? Waar verwonder ik me over en heb ik God daar wel genoeg voor gedankt? Heb ik vertrouwen in wat er gaat komen en waar kijk ik eigenlijk naar uit?’ Het gaf mij een verfrissende kijk en nieuw inzichten en de vragen die het opriep verwerkte ik in de workshops die ik mocht voorbereiden.

Tijdens de retraite maakten we in de workshop ‘Meditatief Bijbelleven’ gebruik van de oude Lectio Divina vorm van bijbellezen. Door reflectie, overdenken, stilte en toepassen van de bijbeltekst op je eigen leven komt de Bijbel tot leven  en ga je het beter begrijpen. God spreekt, door Zijn Geest, in het algemeen door de Bijbel maar geeft ook specifiek wat jij nodig hebt. Door een Psalm in verschillende vertalingen te lezen, een lied ervan te luisteren, te onderstrepen wat je raakte en het toe te passen op je eigen situatie ontdekten we meer van wat God door de Bijbel ons wilde leren.

We maakten een stiltewandeling waarin we ontdekten dat stilte je helpt om gedachten te vormen en duidelijk te krijgen en bewust te worden van wat er om je heen is.

De workshop ‘Luisterend Bidden’ hielp om open te staan voor wat God tegen ons wilde zeggen.

En we haakten aan bij de Zusters Norbertinessen tijdens hun kapelmomenten en genoten van hun grenzeloze gastvrijheid.

Aan het eind van het weekend werd duidelijk dat God aan een ieder geeft wat hij/zij nodig heeft tijdens zo’n retraite. Je biedt een programma aan, niet wetend hoe het zal uitwerken. En God bleek (opnieuw) trouw te zijn aan iedereen die kwam. We kwamen tot rust, werden gevoed en hadden elk op onze eigen manier van God ontvangen wat we nodig hadden.

Ik ging naar huis met een blij hart, vol ontzag en dankbaarheid voor wat er tijdens het weekend allemaal was gebeurd en van wat ik tijdens het weekend zelf mocht ontvangen. Door stil te zijn, stil te staan en even alles los te laten werd ik me meer bewust van Zijn trouw. Daar verwonder ik me over, mag ik op vertrouwen voor het komende jaar en ik kijk daarom verwachtingsvol uit naar wat er gaat komen!

Jolanda Kromhout

Algemeen Manager Ark Mission

Labels
Algemeen

« Terug