Menu

Als God spreekt

Catharinadal.jpgdonderdag 07 februari 2019

Een kasteeltje in Oosterhout, omgeven door een prachtige moestuin en een wijngaard. Dit is het thuis van een eeuwenoude kloostergemeenschap; het is een plek van rust en bezinning. Hier heeft Ark Mission al twee keer een retraite georganiseerd. Beide keren ging ik mee als retraiteleider. En beide keren werd ikzelf daardoor ook gezegend. Ik zal uitleggen waarom.

Jolanda Kromhout, een mede-retraiteleider, gaf een workshop Lectio Divina. Dit is een contemplatieve methode van Bijbellezen. Stap 1 is lezen. Dat doe je hardop; je analyseert de Bijbeltekst. Stap 2 is overdenken. Je zoekt waar de tekst jouw leven en dat van anderen raakt. Stap 3 is bidden. Je gaat met de tekst naar God. Je spreekt je moeiten uit. Je luistert en antwoordt in gebed op de tekst. Stap 4 is aanschouwen, waarin je stil wordt, je verwondert over de glorie van de Heer.

We lazen samen een aantal malen Psalm 145 in twee verschillende vertalingen. Stapje voor stapje werd het Woord van God in de Bijbel ook het Woord van God in mijn leven. In een psalm die Gods grootheid, liefde en trouw uitzingt, werd ik bepaald bij een vers over uitdelen: ‘Spreken zal ik over uw grote luister, uw grote majesteit, over uw wonderen.’ (Psalm 145:5, GNB)

Even later gaf ik zelf een workshop ‘Luisterend bidden’. We kwamen tot rust, vroegen God om een ons een Bijbeltekst te geven voor de persoon links van ons, de persoon rechts van ons en voor onszelf. Vervolgens spitsten we onze oren. De tekst die me voor mezelf in gedachten kwam sloot perfect aan bij Psalm 145:5. Het was voor mij nogal een confronterende tekst: ‘Bind onder uw voeten de bereidheid om de vredesboodschap te brengen.’ (Efeziërs 6:14-15, GNB)

Twee teksten over spreken over God, over evangelisatie. Misschien wel het engste deel van het Evangelie. Het roept in mij een angst op om te falen en om afgewezen te worden. Maar tegelijkertijd: als God het vraagt, wil ik het doen. En Hij wil het; zijn opdracht luidt niet voor niets: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen.’ (Matteüs 28:19, HSV) Ik merk dat er al deuren opengaan. Dat ik oog krijg voor mensen die verlangen naar meer van God. Dat ik uitgenodigd word voor evangelisatie-acties. Tijd om de stap over de drempel te zetten dus!

Erica Kramer

Redacteur en blogger

Op 29-31 maart organiseert Ark Mission weer een retraite. Het thema is: Zoveel houdt Hij van jou. Er zijn twee workshops Lectio Divina, waarin de dood en opstanding van Jezus centraal staan. Meer weten? Lees het hier.

Labels
Algemeen

« Terug