Menu

Bericht uit Ivoorkust

Zioguineu19b.1.jpgmaandag 07 oktober 2019

Wij ontvingen een bericht van dominee Bram Krol. Ark Mission ondersteunt het zendingswerk dat hij doet onder de nakomelingen van de Israƫlitische stam Dan. Hij schrijft:

Net bericht ontvangen uit Ivoorkust. Ik tril van blijdschap. Ze doen het maar weer, onze mannen uit Afrika. Ik ben diep onder de indruk. In het bericht staat: 'We hebben net een bezoek achter de rug aan de plaatsen Logouale, Man, Biankouma, Sanguine, Dadane, Teapleu, Zouan-Hounien en Bin-Houye. Overal zijn de mensen gemobiliseerd. Met reikhalzend verlangen wachten ze op de kinderbijbels. Ze beschouwen dit als een historische gebeurtenis.' De eerste echte kinderbijbel voor Ivoorkust, in het Frans en het Yacouba, hun taal. Altijd staan ze achteraan, in ontwikkeling, rijkdom, wegenbouw, gezondheidszorg ... Nu staat de stam Dan opeens vooraan.

Het enthousiasme is ook overgeslagen op de autoriteiten. In groten getale willen de politieke en sociale leiders aanwezig zijn bij de officiële overhandiging van de kinderbijbel. Wat we hoopten, maar het leek bijna een droom, wordt nu waarheid. De kinderbijbel wordt als een geschenk uit de hemel gezien, als een teken van respect voor de hele stam en als een boodschap van God. Wat gaat er gebeuren? Ergens halverwege de maand november is er een plechtigheid in Man, de hoofdstad van het departement Tonkpi, het woongebied van de stam Dan. Veel van de leiders (burgemeesters en het provinciale bestuur) zijn moslims, maar ook zij barsten van nieuwsgierigheid.

Maar de kerken en hun gelovigen waren niet tevreden. Als er dan een officiële receptie is voor hoogwaardigheidsbekleders, predikanten, de politiecommissaris, de bisschop, de directeur van de Hogeschool et cetera, waarom is er dan niets voor hen? Ze willen zo graag dat deze historische gebeurtenis een volksfeest wordt. Ze willen een grote bijeenkomst in een stadion, waar de kinderbijbel wordt getoond, het geloof wordt verkondigd en waar het uitdelen van de kinderbijbels begint.

Ik voorzie nu een heel ander probleem, namelijk dat er te weinig kinderbijbels zullen zijn. 13.500 tweetalige kinderbijbels en nog 3000 Franse kinderbijbels (ontwikkeld in Egypte) komen binnenkort aan in de haven van Abidjan. Dan begint het tijdrovende gedoe met de douane. Daarna worden de bijbels getransporteerd naar het stadje Danané, centraal gelegen in het stamgebied Dan, dichtbij het drielandenpunt van Ivoorkust, Guinee en Liberia. Zullen er genoeg bijbels zijn om ook de dorpen ervan te voorzien? Just in die dorpen hebben we zoveel vrucht op ons evangelisatiewerk mogen zien. De islam claimt de stam Dan, maar ze worden bij duizenden christen.

Dat heeft ook te maken met die wonderbaarlijke ontdekking die ik deed. Allerlei elementen van de cultuur en de religie van deze stam getuigen van hun Bijbelse wortels. 'Jullie zijn je God kwijtgeraakt,' is onze boodschap. 'Kom terug bij Hem!' Die boodschap slaat in als een bom. Opeens is de Dan-cultuur belangrijk. Opeens zijn de Danieten waardevolle en interessante mensen. Ik heb die ontdekkingen vastgelegd in een brochure, die nu snel gedrukt moet worden. De autoriteiten in Man, die de gekopieerde versie ervan zagen, snakken ernaar dat boekje in handen te krijgen.

Gebeuren er nog wonderen? O, ja! Afgelopen zondag kwam iemand naar mij toe. 'Ik heb mijn vakantiegeld niet gebruikt. Ik wil het bestemmen voor een mooi zendingsdoel.' Ik stelde voor: het bekostigen van de druk van de brochure over de wortels van de stam Dan. Een schot in de roos! Iemand anders stond erbij en zegde ook een bijdrage toe. Opeens was het geld er voor de druk van die brochure. Ik meldde dat aan onze Ivoriaanse staf, niet wetend dat zij net terug waren gekomen met het dringende verzoek van de autoriteiten (o.a. de gouverneur van het departement en een parlementslid) om die brochure. Zijn Gods wegen niet wonderlijk?

Op de foto zie je mij met wat kinderen in een dorp van de stam Dan bladeren in een voorbeeld van ‘hun’ kinderbijbel. Ze hadden er wel uren naar willen kijken. En zulke mooie verhalen! Wel, binnenkort zijn die bijbels er.

Ark Mission ondersteunt de verspreiding van kinderbijbels in Ivoorkust. Voor dit initiatief hebben we uw gebed en steun hard nodig. Met een bijdrage van €35 maakt u tien gezinnen blij. Helpt u mee? Elke gift, hoe groot of klein ook, is welkom.

Labels
Algemeen

« Terug