Menu

Winnaar 'Een nieuwe tekst voor een oud lied'

nieuwe tekst.jpgmaandag 23 december 2019

De winnaar van de actie 'Een nieuwe tekst voor een oud lied' is bekend! Samen met de ambassadeurs van Kerst voor jou!, Gilbert Thera en Sharon Kips, daagden we u uit om een nieuwe tekst te schrijven op de melodie van 'Nu zijt wellekome'.

Dat mocht een vertaling zijn van het oude lied, maar het mocht ook een heel nieuwe versie zijn. Een oud lied als dit kan door deze actie voor het eerst of opnieuw betekenis gaan krijgen voor mensen. Veel mensen gaven gehoor aan onze oproep, met als gevolg een volle mailbox. Een aantal mensen koos voor een hertaling van het oude lied en een aantal maakte een compleet nieuwe tekst. De jury wachtte dus een zware taak, maar zij wist uiteindelijk de winnaar te vinden.

De winnaar van deze uitdaging is geworden dhr. Jan van den Brink uit Eindhoven. Ook langs deze weg: van harte gefeliciteerd! Alle andere deelnemers: hartelijk dank voor uw deelname.

De winnende tekst kunt u hieronder lezen en beluisteren (uitgevoerd door Sharon Kips en Gilbert Thera). De tekst is ook te downloaden voor eigen gebruik.

Op de wijs van 'Nu zijt wellekome'
(Nieuwe liedtekst)
Jezus is geboren, Christus onze Heer!
Een ieder moet het horen, steeds, keer op keer!
Zoon van God op aarde komt als kwetsbaar kind, zo teer.
Hij maakt zondaars zalig en brengt de vrede weer:
Ere zij God!

Herders in de velden worden fel verlicht.
De engelen, zij zingen een nieuw gedicht.
“Ga, zie daar Uw Heiland, Hij is in een doek gehuld
liggend in de kribbe,” Daar wordt Gods Woord vervuld:
Ere zij God!

Wijzen uit het oosten, door de ster geleid,
zij vinden Hem, hun Koning, juist op Gods tijd.
Brengen Hem geschenken, heerlijk reukwerk en ook goud
om dit Kind te eren, Die komt tot ons behoud:
Ere zij God!

Eer aan God de Vader, eer aan God de Zoon,
de Geest van God drie-enig krijgt eerbetoon.
God, Die trouw houdt toen en nu en tot in eeuwigheid,
Hij is hoog verheven, Hij komt in heerlijkheid:
Ere zij God!

Labels
Algemeen

« Terug