Menu

Afscheid en welkom

woensdag 17 juni 2020

Als Ark Mission houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie.

Directeur Mark de Boer heeft afscheid genomen van Ark Mission. Hij gaat als zelfstandige verder buiten Ark Mission.

Het bestuur heeft Jolanda Abspoel-Kromhout aangesteld als nieuwe directeur. Jolanda is al vanaf 2016 verbonden aan Ark Mission. Enthousiast en creatief geeft ze zich er helemaal voor om Ark Mission op de kaart te zetten, dienstbaar aan het doel van de organisatie.

Jolanda: “Ik ben ontzettend blij met mijn benoeming als directeur. Met veel plezier kijk ik terug naar de jaren waarin ik met Mark kon samenwerken aan het bouwen van een stevige basis onder Ark Mission. Ik ga zijn betrokkenheid, leiderschap en visie enorm missen. Het is echt een voorrecht om het stokje nu over te mogen nemen en leiding te gaan geven aan zo’n mooie organisatie. Samen met het team kijken we met visie vooruit en zullen we ons blijven inzetten om het Verhaal van liefde, hoop, vergeving en aanvaarding op een aansprekende manier bij onze doelgroepen te brengen. Best een uitdaging, maar wat een káns ook om te laten zien dat de Bijbelse boodschap ook in onze tijd, misschien wel júist in onze tijd, nog steeds relevant is!”

mark en jolanda.png

Mark over zijn tijd bij Ark Mission:

“Het was een voorrecht om 4,5 jaar leiding te geven aan Ark Mission. Een mooie organisatie met een rijke historie, maar ook met een flinke uitdaging om gezond de toekomst in te gaan.

Het zijn pittige jaren geweest voor de organisatie, waarin we moeilijke keuzes moesten maken met ingrijpende gevolgen. Maar Ark Mission heeft in de loop van haar geschiedenis bewezen zich opnieuw te kunnen uitvinden, en dat is ook nu gebeurd. De uitgeverij-activiteiten hebben een mooie plek bij Royal Jongbloed gekregen, en het missionaire werk heeft nieuw elan gekregen met een unieke missie: het verhaal van de Bijbel vertellen aan mensen in kwetsbare posities. Ik ben heel dankbaar voor de inzet en de loyaliteit van de medewerkers. En ik ben heel dankbaar voor al die mensen die onze missie steunen. Velen van u doen dat al heel lang. Maar er komen ook steeds nieuwe ‘supporters’ bij, gelukkig. Dankzij u kan het werk voortgaan.

Ik ben heel blij dat ik mijn taak kan overdragen aan Jolanda. Zij draagt de missie van Ark Mission op een manier zoals niemand anders dat kan. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij Ark Mission verder kan leiden. Dat is, gezien de huidige crisis, geen gemakkelijke taak, maar ik wens haar Gods zegen daarbij.”

Labels
Algemeen

« Terug