Menu

Een nieuwe tekst voor een oud lied

Een nieuwe tekst voor een oud lied

Veel mensen hebben een mooie nieuwe tekst gemaakt voor het lied 'Komt, verwondert u hier mensen' en deze opgestuurd.

Dat was de ook de uitdaging bij onze wedstrijd 'Nieuwe tekst voor een oud lied'.

We waren enorm verrast met de nieuwe teksten! Een jury beoordeelde de teksten en het winnende lied werd door Talitha Nawijn en Jan Willem van Delft opgenomen.

Over de inzendingen zei de jury:  “De jury is onder de indruk van alle 61 inzendingen, waaruit vaak een rijke geloofsbeleving blijkt en een diep verlangen om zich te verwonderen over dat kleine kindje dat in Bethlehem geboren werd. Bovendien hebben vele schrijvers de moeite genomen om hun tekstkeuzes toe te lichten. Dank aan alle inzenders!”

Toch was de jury het unaniem eens over de winnende tekst.

Als toelichting stelde de jury:

“De schrijver is erin geslaagd een tekst te schrijven die dichtbij de oorspronkelijke betekenis blijft en toch duidelijk vernieuwend is. Het is een consequente en vloeiende overzetting naar hedendaagse taal. De cadans van ‘kom zie, maak’ laat een fijn gevoel voor de nuances van de taal zien. De eerste zin heeft de potentie om, net als het origineel, in het collectief geheugen opgenomen te worden.  En tenslotte: het lied is goed zingbaar en tekstueel en grammaticaal correct. Wij zien uit naar de uitvoering van deze hertaling door de artiesten!”

En de winnaar van ‘Een nieuwe tekst voor een oud lied’ 2020 is geworden: Jan Leemhuis uit Hoogezand.

Van harte gefeliciteerd, Jan!

Hieronder de winnende tekst en de vertolking door Taltha en Jan Willem

Kom dichtbij en raak verwonderd

Kom dichtbij en raak verwonderd,
kom nieuwsgierig, zoek en vind,
kom nu, niemand uitgezonderd,
kom naar dit geliefde kind!
Kom en zie hoe onbeduidend,
kom en hoor het stille woord,
kom, geloof hoe het welluidend
onze diepste wens verhoort.
Kom, ontmoet het en begroet het:
licht dat als de morgen gloort. 

Zie hoe Hij hier wordt behandeld
als een hulpbehoevend kind,
Hij die met zijn godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Zie hoe Hij hier ligt te lijden,
tot een weerwoord onbekwaam,
die toch in de loop der tijden
wijsheid toont van wereldfaam.
Zie hoe eerloos en hoe weerloos:
Hij die heil brengt door zijn Naam. 

Zoon van God en God van mensen,
U die deelt in mijn bestaan,
maak mij waakzaam voor uw wensen,
maak dat ik U volg voortaan.
Draag mij als een kind op handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij heel door liefdebanden,
maak mij dankbaar voor uw brood,
maak uw daden mijn genade,
maak mij levend door uw dood!

tekst Jan Leemhuis (19 november 2020)

Dit jaar werd het gekozen lied gecomponeerd en op muziek gezet door Talitha Nawijn en Jan Willem van Delft.

samen 2.png

 Talitha vertelt:
Toen ik een jonge tiener was gingen op kerstnacht naar de katholieke nachtmis. Het sprak tot mijn verbeelding: de prachtige kerk, de misdienaren in hun gewaden, de grote kerststal. Prachtig allemaal. Het was een aantrekkelijk mysterie. En in die categorie vielen ook de liederen die we zongen. Het ouderwetse taalgebruik maakte dat ik het wel uit volle borst mee zong maar eigenlijk niet begreep wàt ik nou zong. 

Inmiddels ben ik al jaren gospelzangeres. Ik vertel verhalen op melodie waardoor ze blijven rondzingen in je. 

En daarom vind ik het geweldig dat ik met toetsenkunstenaar Jan Willem van Delft een hedendaagse vertaling (het origineel stamt uit 1645) mag vatten in hedendaagse muziek. Onze wens is dat door de muziek en de melodie de verwondering en het mysterie blijven maar dat de tekst je snap-baar oproept het kerstlicht binnen te laten in hoofd en hart.  

Jan Willem over zijn motivatie:
Een van mijn favoriete bezigheden is muzikaal mooie dingen creëren. Dat kan vanaf nul zijn, dus echt componeren, maar ook het arrangeren of bewerken van een bestaande melodie of lied. Ik ben opgegroeid in de traditie van kerkmuziek en heb daardoor ook veel gevoel bij christelijke kerstliederen. Door mijn grote liefde voor jazz houd ik ervan om deze liederen regelmatig opnieuw door de vingers te laten gaan. Samen met de creatieve Talitha is dit proces heel erg leuk om te doen, we vullen elkaar daarin heel makkelijk en goed aan.

Kijk hier voor het winnende lied van 2019