Ark Mission brengt het verhaal van de Bijbel aan kwetsbare groepen

Liesbeth | 25 June 2018 | Interview met Mark de Boer
‘Wij kijken naar mensen die hoop, houvast, troost en verbinding nodig hebben. Dat willen we hun aanreiken door inspirerende projecten en producten,’ aldus Mark de Boer, directeur van Ark Mission, die kort terugblikt en met vertrouwen de toekomst inkijkt.
1. In 2017 is er veel gebeurd voor Ark Mission, hoe kijk je hierop terug?
Het was een roerig jaar. Er waren bijzondere projecten en uitgaven, maar de doorgaande krimp in de boekenmarkt dwong ons om na te denken over de toekomst van onze uitgeverij Ark Media. Dat heeft ertoe geleid dat die activiteiten ondergebracht werden bij Royal Jongbloed in Heerenveen. Een moeilijk besluit omdat het grote gevolgen had voor alle medewerkers. Bovendien, de combinatie van uitgeverij en missionaire projecten was uniek. Dat we dat moesten loslaten voelt als een verlies. Tegelijkertijd is het een goed besluit geweest, omdat zowel Ark Media als Ark Mission verder kunnen.

2. Welke projecten van het afgelopen jaar zijn voor jou het noemen waard?
Gelukkig een heleboel! Zo brachten we in het voorjaar Typisch Evangelisch uit, een boek over de geschiedenis van de evangelische beweging. Een prachtig document, waarin doorklinkt dat het evangelie in de afgelopen vijftig jaar op heel veel manieren van invloed is geweest in Nederland. Ook is er het bezoek dat Jolanda Kromhout in de zomer aan Wit-Rusland bracht. Zij kon met eigen ogen zien wat de uitwerking is van de steun die we met hulp van vele donateurs aan evangelisatiewerk daar kunnen geven. Het leerde mij dat de verhalen die wij terughoren uit het veld niet overdreven zijn – een kleine bijdrage kan levens veranderen!

3. Welke fundamentele veranderingen heeft Ark Mission ondergaan die positief uitpakken voor Ark Mission?
Het loslaten van Ark Media betekent dat Ark Mission zich nu volledig kan richten op bijbelverspreiding en missionaire uitgaven en projecten. De komende jaren zullen we dat vooral doen met het oog op kwetsbare groepen in binnen- en buitenland: gevangenen, eenzamen, armen, zieken en vluchtelingen. We doen dat met een vast team van vier mensen en met een flinke groep vrijwilligers.Niet onbelangrijk: we zijn net verhuisd vanuit Amsterdam, waar we een groot pand hadden, naar een vleugel in het pand van de EO in Hilversum. Dat levert een besparing op die we nu aan het werk kunnen besteden. En bovendien zitten we dicht bij gelijkgestemde organisaties, waardoor we beter kunnen samenwerken. Kortom, de verandering zorgt ervoor dat we meer focus in ons werk kunnen aanbrengen en snel en wendbaar zijn.

4. Wat heeft Ark Mission vorig jaar bereikt?
Ik praat in dit geval liever over ‘wie’ dan over ‘wat’. Want uiteindelijk willen we mensen bereiken met het verhaal van de Bijbel. En dat is gelukt! Zo zorgden we ervoor dat dertigduizend kinderen in Roemenië, Servië en Hongarije een bijbels boekje mee naar huis kregen na een vakantieweek. 
Ik noemde al Wit-Rusland, waar we honderden kinderen een bijzonder bijbelkamp konden bezorgen en waar we bouwen aan een netwerk. En met de kerstkaartenactie bereikten we zo’n vijftienduizend gedetineerden, dak- en thuislozen met een persoonlijke boodschap, geschreven door honderden mensen uit het hele land. Onze bijbel-app Bible-Fit wordt door honderden mensen dagelijks gebruikt. Als je alles bij elkaar optelt hebben we dus duizenden mensen het evangelie mogen vertellen, op een manier die bij hen past. Dat is geweldig mooi.

5. Kun je een best practice noemen waarop je trots bent?
Een van onze bekendste speerpunten is het gevangenenwerk, met de zogenaamde Bajesagenda. Een uniek product dat we ook in 2017 weer mochten verspreiden. We maken er jaarlijks 24.000. De Bajesagenda en de kerstkaartenactie zijn vaste onderdelen van onze samenwerking met Justitiepastoraat. Daaromheen organiseren we regelmatig andere activiteiten, zoals vorig jaar met Dimas Salaberrios, een Amerikaanse voorganger met een drugsverleden. Ik was erbij toen hij sprak en bad met gedetineerden – ruwe mannen die in tranen zaten te luisteren. Dat wij daar een rol in mogen spelen maakt me zeer dankbaar.

6. Hoe kijk je naar de toekomst?
Ik kijk misschien wel op dezelfde manier naar de toekomst als de oprichters van Ark Mission, ruim 100 jaar geleden. Toen zagen de broers Heule een samenleving waarin het evangelie – het verhaal van hoop, van liefde en van eeuwig leven in Jezus Christus – steeds minder vanzelfsprekend ingang vond. Zij begonnen met het ondersteunen van de zondagsscholen in Amsterdam. Wij kijken op diezelfde manier naar kwetsbare groepen in de samenleving: eenzamen, zieken, ouderen, armen, vluchtelingen en kinderen. Mensen die hoop, houvast, troost en verbinding nodig hebben. Dat willen we hun aanreiken door inspirerende projecten en producten. De rol die ik voor Ark Mission zie is die van verbinder. Zo verbinden wij het verhaal van Dimas Salaberrios met gedetineerden door zijn boek te verspreiden en een tour te organiseren. Ook verbinden wij donateurs met een hart voor kinderwerk aan een concrete nood in bijvoorbeeld Bulgarije.

We hebben de ambitie om ons werk te laten groeien. Ik hoop dan ook dat we de komende jaren verbinding kunnen leggen met nog meer betrokkenen in de achterban en meer projecten. De nood in Nederland en daarbuiten is groot, en daar willen we wat aan doen.

Wij gaan ervoor om het verhaal van de bijbel aan kwetsbaren in onze samenleving te vertellen! 
Klik hier voor het jaarverslag.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt Ark Mission gebruik van cookies. » accepteren