Menu

Bajesagenda 2023

Wat doet Ark Mission?

Ark Mission wil de kloof tussen ingezetenen (gedetineerden) en uitgezetenen (vrije mensen) kleiner maken. Dat doen ze onder andere door het maken van de Bajesagenda met, voor en door gedetineerden. Zij schrijven hun (levens)verhaal, gedichten en maken tekeningen die opgenomen worden in de agenda. Als inspiratie voor hun medegevangenen. Klik hier om te beluisteren hoe onze ambassadeur Rivelino Rigters over de Bajesagenda denkt.

‘De gedetineerdenagenda (Bajesagenda) is veel meer dan een gewone agenda. Bij elke week staan teksten, gedichten en woorden uit de Bijbel. Woorden die je overdag of in de nacht kunnen begeleiden. Woorden die inspireren, troosten of een weg wijzen.
Jan/Gerd Heetderks, Hoofdpredikant Justitiepastoraat

Wat kunt u doen?

Ark Mission wil zorgen dat gevangenen de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in de Bijbel en het geloof. Daar helpen geestelijk verzorgers bij. Dit doen ze o.a. met de inspiratie uit de Bajesagenda, maar ook door Alpha Prisons, de Alpha cursus in de gevangenis. Het aanschaffen van de werkboeken, het gezellig maken met wat lekkers en de professionele begeleiding daarbij. Daar is geld voor nodig. Ark Mission wil dit zo breed mogelijk in kunnen zetten.

Wat is nog meer nodig?

Niet alleen in Nederland zitten mensen gevangen, ook op de Nederlandse antillen. Daar zijn de omstandigheden slechter. Ark Mission wil er niet alleen zijn voor gevangenen, maar ook voor hun omgeving zoals kinderen en familie. Ark Mission ondersteunt een aantal projecten op Curacao zoals gevulde rugtasjes voor schoolgaande kinderen en andere actie. Allemaal op aanvraag van mensen die er met hun neus bovenop zitten en direct hulp kunnen geven.

Bajesagenda 2023 ook op Curaçao uitgedeeld

Eind vorig jaar werd de Bajesagenda 2023 door Ark Mission gepresenteerd in de Oostvaarderskliniek in Almere. 

Oud-collega dominee Jan Kraaijeveld is tijdelijk dominee van de Protestantse Gemeente op Curaçao. Hij heeft al langer contact met een van de geestelijk verzorgers daar, ‘kapilan’ Norvin Martina. Hun contact, en contact met Ark-Mission maakte het mogelijk dat een zending Bajesagenda’s naar Curaçao kwam. Een exemplaar werd aangeboden aan de directeur van Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, de gevangenis op Curaçao. Op de foto neemt de directeur, R. Ricardo, in bijzijn van zijn managementsteam en van kapilan Martina (uiterst links) dat in ontvangst. Daarna werden de agenda’s in de inrichting verspreid waar de Bajesagenda's uitgedeeld werden aan gedetineerden.

2023 uitreiking BA2023 op Curacao IMG_9172 (1)

Bajesagenda 2023

Voor en door gedetineerden! Met de Bajesagenda bereiken we al meer dan 30 jaar lang duizenden gevangenen in binnen- en buitenland. De Bajesagenda 2023 verschijnt in een oplage van 27.500 exemplaren en ook dit jaar is de Bajesagenda in gevangenissen in België én Curacao verspreid.


Bajesagenda 2023 vintage2De Bajesagenda geeft gevangenen structuur én hoop!
Met de agenda geven we gevangenen niet alleen een houvast voor elke dag, maar ook het verhaal van Gods liefde voor mensen. Het is meer dan een agenda om afspraken bij te kunnen houden. Door de afsprakan op te schrijven, weten ze bijvoorbeeld wanneer ze bezoek krijgen, wanneer hun advocaat komt, wanneer hun kind afzwemt of wanneer hun afspraak met de geestelijk verzorger is.
De agenda biedt hoop door de gedichten, gebeden, persoonlijke verhalen en uitleg over het christelijk geloof. Want we vinden het belangrijk dat ze weten dat ze door God geliefd zijn.
Daarnaast bevat de agenda allerlei hulpadressen en andere nuttige informatie voor als vrijlating in zicht is.
Gedetineerden schrijven vaak zelf gedichten en gebeden in hun agenda en daarmee wordt het een persoonlijk boekje. Die gedichten of gebeden en tekeningen worden ook naar ons toegestuurd bijvoorbeeld voor de Gedichtenwedstrijd en het Exodusconcert. Daarna is het voor hen altijd spannend of hun bijdrage in de volgende agenda staat!
De genomineerde gedichten staan onderaan deze pagina.
De winnaar van 2022 is Stéphan met 'Het is zoals het is'. Frans Duijts en Manfred Jongenelis hebben zijn gedicht op muziek gezet en uitgevoerd tijdens het Exodusconcert op 7 november 2022.

Hoeveel Bajesagenda's mogen we namens u uitdelen?
Voor € 5,- geeft u één gevangene een Bajesagenda. U kunt ook maandelijks een vaste bijdrage van € 5,- geven zodat we 12 gevangenen zo'n unieke inspirerende agenda kunnen geven. Doet u mee zodat we veel gevangenen kunnen bereiken.

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via info@arkmission.nl, of bel 06 - 129 854 72

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen zijn het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda 2023 is nu te koop via onze partner Kameel.nl

Winnaar Gedichtenwedstrijd 2022

2022-10 gedicht genomineerde Het is zoals het is

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2022

2022-10 gedicht genomineerde Mama mag ik jouw telefoon zijn

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2022

2022 genomineerde Always have hope - Kisa