Menu

Help ons helpen

Hieronder vindt u de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het werk van Ark Mission. Elke bijdrage, hoe klein ook, is voor ons van wezenlijk belang!

  • Bedenk een actie om geld op te halen. 
  • Organiseer een collecte in de plaatselijke kerk. Projecten die financiële steun kunnen gebruiken zijn: Bajesagenda voor gevangenen, Kerstkaartenactie en Kinderwerk buitenland. U kunt als kerk ook een collecte houden voor het werk van Ark Mission in het algemeen.
  • Geef direct.
  • Het onderstaande promofilmpje kunt u gebruiken om het werk van Ark Mission onder de aandacht te brengen. Ook kunt u ondersteunende materialen bestellen zoals onze folder. Neem daarvoor contact met ons op.
  • Neem contact met ons op voor een specifiek project en tips.

Promofilmpje Ark Mission

Nalaten aan Ark Mission

U denkt er misschien niet dagelijks over na, maar het is goed om te weten dat u ook na uw dood nog iets kunt betekenen voor een ander. Door Ark Mission op te nemen in uw testament, draagt u op een bijzondere manier blijvend bij aan de verspreiding van het verhaal van de Bijbel. 

Dit kan op twee manieren:

  • U laat een legaat na aan Ark Mission. Dit is een bedrag of voorwerp, door u bepaald.
  • U neemt Ark Mission op als erfgenaam van (een gedeelte van) uw nalatenschap.

Een testament dient altijd door een notaris opgemaakt te worden. Mocht u het op prijs stellen, dan willen wij u hier graag in bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@arkmission.nl.