Menu

Kom in actie

De bekende Bijbeltekst uit Matteüs 25:40 ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ is leidend bij ons werk. In samenwerking met kerken geven wij hieraan handen en voeten.

Dit is hoe u mee kunt doen:

Door een MISSIONAIRE CAMPAGNE te coördineren voor uw kerk. Gaat uw hart sneller kloppen voor eenzame ouderen? Baart het u zorgen dat er vele ouderen zijn die zich eenzaam voelen? En vraagt u zich af wat we als kerk hieraan kunnen doen? Speciaal voor kerken ontwikkelden wij het vriendschapsprogramma Voor de geraniums om ouderen te connecten aan een gezin. Bestel hier het informatiepakket.

Door een COLLECTE te organiseren. Projecten die financiële steun kunnen gebruiken zijn:

U kunt als kerk ook een collecte houden voor het werk van Ark Mission in het algemeen. Neem contact met ons op voor ondersteunende materialen en tips.

Door MATERIALEN aan te vragen. Deel materialen uit, binnen én buiten de gemeente, zodat nog meer mensen horen over het werk van Ark Mission. Op die manier kunnen steeds meer mensen bereikt worden met het verhaal van de Bijbel! Denk aan de Vakantiebijbelgids, flyer kerstkaartenactie, Ark Mission brochure, boekenleggers kinderbijbels.nl. Neem contact met ons op om materialen aan te vragen.