Menu

Ik voel compassie met armen

Vertel jij aan deze mensen het verhaal van Gods liefde?
Wat houd je eventueel tegen?
Hoe uit je je compassie voor mensen in nood op een andere manier?
Hoe uit je je compassie voor mensen in nood?