Jongerenwerk in gevangenissen Steun dit project! ›

Jongerenwerk in gevangenissen

Ark Mission is al jaren betrokken bij evangelisatiewerk in gevangenissen. Met dit nieuwe project willen wij specifiek de jongeren in detentie bereiken.
Lees hier het interview met Rivelino van parool.nl door Marcel Wiegman.

Elk jaar komen er in ons land bijna tweeduizend jongeren in een jeugdgevangenis terecht. Meestal voor een eerste vergrijp; een klein deel is veelpleger. De meesten van deze jongeren hebben een moeilijke achtergrond, geen toekomstperspectief en geen voorbeelden.

Jongerenwerker, muzikant en schrijver Rivelino Rigters weet er alles van: ‘Ik heb zelf als jongere veel voor de rechter gestaan en regelmatig in jeugddetentie gezeten. Ik moest mijzelf bewijzen voor mijn vrienden, ik wilde status krijgen op straat.’
Rivelino's leven veranderde radicaal toen hij jonge christenen ontmoette die hem vertelden wie Jezus is. Hij komt nu in de jeugdgevangenissen om jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor krijgen jongeren meer zelfvertrouwen en zien ze weer een toekomst voor zich.

Rivelino (foto hierboven): 'Jongeren herkennen zichzelf in wat ik heb meegemaakt. Mijn levensverhaal is voor hen een bemoediging dat zij uiteindelijk ook uit de criminaliteit kunnen komen om een goed leven op te bouwen.’

Wij hebben het afgelopen jaar door onze projecten (o.a. Bajesagenda, Kerstkaartenactie) opnieuw ervaren hoezeer gedetineerden behoefte hebben aan de hoop en liefde van Christus. Dat geldt zeker ook voor jongeren, die nog een heel leven voor zich hebben! Daarom publiceert Ark Mission binnenkort Rivelino’s levensverhaal in boekvorm. Lees hier het nieuwsbericht met een update over dit project.

Rivelino hoopt het komende jaar in alle jeugdgevangenissen in Nederland een lezing of voorstelling te geven en hij zou dan graag zijn boek uitdelen. Wij willen hem helpen zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Het kost 5 euro om een boek in handen te geven van een jongere in detentie. Wij gunnen hun een échte toekomst. U ook?

U kunt online doneren of een gift overmaken op NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. Stichting Ark Mission t.n.v. 'Missionair jongerenwerk gedetineerden.'


 
Om u beter van dienst te zijn, maakt Ark Mission gebruik van cookies. » accepteren