Menu

Achtergrond informatie gevangenen

Het inwonersaantal van Nederland is circa 17,5 miljoen mensen, per 100.000 zitten er in Nederland 60 mensen achter tralies. Het aantal buitenlanders dat in Nederland in de gevangenis zit is 23,1%.
In 2022 zaten in Nederland 29.370 mannen en vrouwen in de gevangenis. Dat wil zeggen 27.510 mannen en 1.830 vrouwen.
In Nederland zijn er 48 locaties waar mensen gevangen gezet kunnen worden en zijn de omstandigheden behoorlijk goed geregeld. Er is goede zorg en weinig geweld. De gevangenissen zijn school en overzichtelijk. Dat is in het buitenland wel anders.

In de Europese Unie zitten ook landen met slechte omstandigheden, met name in Oost-Europa. Ook in Afrika zijn de omstandigheden in de gevangenis zwaar. Overbevolking is een van de belangrijkste problemen in gevangenissen wereldwijd. Fysiek afstand houden is in overvolle cellen onmogelijk. Ook is de zorg voor gevangenen ondermaats. Ze hebben geen zeep of andere sanitaire voorzieningen tot hun beschikking, en er is vaak nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. In de gevangenis verlangen veel gedetineerden vooral naar een gewoon leven, een vrouw, kinderen en een huis.

Als een gedetineerde vrijkomt, is de kans op herhaling het kleinst als hij/zij een woning, werk en een wederhelft heeft om naar toe te gaan. De 3 W's zijn van groot belang om niet terug te vallen in oud gedrag. De omgeving speelt daarbij een grote rol.

Vaak is de situatie van veel gevangenen uitzichtloos, ze leven zonder hoop en zonder perspectief. Veelal behoren ze tot een gemarginaliseerde groep in de samenleving en zijn ze in een onveilige en liefdeloze situatie opgegroeid. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen - zoals infectieziekten en chronische aandoeningen - en meer psychische problemen - zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen.

Er is weinig oog voor de impact van detentie op de familieleden van de gedetineerde. In tal van situaties zien we dat gezinsleden worstelen met praktische problemen zoals financiën en huisvesting, maar bovenal met schuld- en schaamtegevoelens, loyaliteitsconflicten en psychische problemen.

Hoezo een Bajesagenda?

Je komt niet in de gevangenis voor het stelen van een snoepje in de supermarkt. Dan is er echt wel meer aan de hand. In de gevangenis ben je afgesloten van de maatschappij en wordt er voor je gekozen. In die kleine wereld is structuur, hoop en geloof een anker in de dag. 

De Bajesagenda helpt daarbij. Een agenda om afspraken in te zetten, bijvoorbeeld met een geestelijk verzorger, je gezin of een advocaat. Maar ook een inspiratieboekje met bijbeltekst voor elke dag, levensverhalen, illustraties en gedichten van andere gedetineerden die raken, die (h)erkenning geven voor jouw situatie. Hoe moeilijk ook. Ruimte om zelf te tekenen en te schrijven. En uiteraard de nodige informatie om zelf structuur te leren als je weer naar huis kan. Veel gevangenen kijken uit naar zo'n persoonlijk boekje in de cel.

‘De gedetineerdenagenda (Bajesagenda) is veel meer dan een gewone agenda. Bij elke week staan teksten, gedichten en woorden uit de Bijbel. Woorden die je overdag of in de nacht kunnen begeleiden. Woorden die inspireren, troosten of een weg wijzen.
Jan/Gerd Heetderks, Hoofdpredikant Justitiepastoraat

Wat kun jij doen?

Bid voor gevangenen die de Bajesagenda lezen! Ark Mission wil zorgen dat gevangenen de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in de Bijbel en het geloof. De Bajesagenda is daar een goed hulpmiddel bij.

Bid voor geestelijk verzorgers. De gesprekken met een geestelijk verzorger of pastor helpen om hoop te krijgen op een andere toekomst. Gevangenen zijn mensen zoals jij en ik. Hun wieg heeft misschien op een plek gestaan waar verkeerd gedrag als voorbeeld is geweest. Hun leven is zodanig verlopen dat ze onverstandige keuzes hebben gemaakt. In de gevangenis komen ze juist door de gesprekken tot inkeer en worden ze stilgezet om na te denken over hun toekomst.

Misschien kun jij vrijwilliger worden? Een luisterend oor voor (ex-)gedetineerden? Of juist de handen uit de mouwen en helpen bij projecten die in een gevangenis opgezet worden zoals Alpha Prison of via kerken die verbonden zijn aan gevangenissen.

Klik hier om meer te weten over Alpha Prisons of doneer hier gelijk voor het algemene werk van Ark Mission.

Project 'Tussenverhalen'

Rivelino Rigters is rapper en songwriter, ambassadeur voor Ark Mission en zet hij zich in voor jeugdige criminelen. Hij geeft rapworkshops in jeugdgevangenissen. Ook helpt hij met zijn team jongeren binnen en buiten jeugdgevangenissen met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

“Het is voor jongeren belangrijk dat ik écht ben. Dat ik geen masker op heb en serieus in hen ben geïnteresseerd. Dat hebben ze keihard nodig. Ze worstelen ook met vragen als: Kan ik straks nog thuiskomen of moet ik ergens anders wonen? Hoe kom ik aan werk? Zullen de mensen mij nog accepteren als ze erachter komen dat ik een criminele achtergrond heb?"

Lees hier meer over het project 'Tussenverhalen'.

cctv-gdf07f7efa_1920

Hoe ziet een cel eruit in een gevangenis in Nederland?

Een cel in Nederland is circa 10 vierkante meter - 5x2x2,5. Elke cel is voorzien van een intercom, deze is alleen bestemd voor noodoproepen. Er is een radio waar enkele zenders op te ontvangen zijn. Om jezelf op te frissen is er een klein fonteintje een spiegel. Verder Nederlandse gevangenen koffie, suiker, thee en wat zoetwaren. Elke cel beschikt over een magnetron omdat ze zelf hun maaltijd warm moeten maken. Er is een klein koelkastje om dingen koel te bewaren. De cellen zijn voorzien van een klein bureautje en er is één plek waar ze dingen op mogen hangen, voor de rest mag er nergens wat op de muren gehangen worden en vanzelfsprekend mag er niet op getekend worden. Voor de ramen en de tralies hangen gordijnen In Nederland mag er in de cellen gerookt worden. Naast de radio is er een kleine televisie per gedetineerde beschikbaar. Alle gedetineerden hebben een kastje voor hun privéspullen. Mobiel en internet is niet beschikbaar voor gedetineerden. Eén keer in de week mag er boodschappen worden gedaan in de gevangenis, dit kunnen gedetineerden alleen maar doen als ze eigen geld hebben.

Feiten:

Er worden dagelijks meer dan 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er werd 7.100.000 km gereden voor vervoer en ondersteuning.
De gemiddelde verblijfstijd van een volwassen gedetineerde 139 dagen.
De gemiddelde leeftijd van een gedetineerde is 37 jaar.
En kost één plaats in de gevangenis (en/of Huis van Bewaring) 324 euro per dag.
bron: stichting Antwoord en dji.nl

Bajesagenda

Voor en door gedetineerden! Met de Bajesagenda bereiken we al meer dan 35 jaar duizenden gevangenen in binnen- en buitenland. De Bajesagenda 2024 verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren en ook dit jaar is de Bajesagenda in gevangenissen in België én Curacao verspreid.


Cover BA2024De Bajesagenda geeft gevangenen structuur én hoop!
Met de agenda geven we gevangenen niet alleen een houvast voor elke dag, maar ook het verhaal van Gods liefde voor mensen. Het is meer dan een agenda om afspraken bij te kunnen houden. Door de afspraken op te schrijven, weten ze bijvoorbeeld wanneer ze bezoek krijgen, wanneer hun advocaat komt, wanneer hun kind afzwemt of wanneer hun afspraak met de geestelijk verzorger is.
De agenda biedt hoop door de gedichten, gebeden, persoonlijke verhalen en uitleg over het christelijk geloof. Want we vinden het belangrijk dat ze weten dat ze door God geliefd zijn.
Daarnaast bevat de agenda allerlei hulpadressen en andere nuttige informatie voor als vrijlating in zicht is.
Gedetineerden schrijven ook zelf gedichten en gebeden in hun agenda en daarmee wordt het een persoonlijk boekje. Die gedichten of gebeden en tekeningen worden ook naar ons toegestuurd bijvoorbeeld voor de Gedichtenwedstrijd en het Exodusconcert. Daarna is het voor hen altijd spannend of hun bijdrage in de volgende agenda staat!
De genomineerde gedichten staan onderaan deze pagina.
De winnaar van 2022 is Stéphan met 'Het is zoals het is'. Frans Duijts en Manfred Jongenelis hebben zijn gedicht op muziek gezet en uitgevoerd tijdens het Exodusconcert op 7 november 2022.

Hoeveel Bajesagenda's mogen we namens u uitdelen?
Voor € 5,- geeft u één gevangene een Bajesagenda. U kunt ook maandelijks een vaste bijdrage van € 5,- geven zodat we 12 gevangenen zo'n unieke inspirerende agenda kunnen geven. Doet u mee zodat we veel gevangenen kunnen bereiken.

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via info@arkmission.nl, of bel 06 - 129 854 72

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen zijn het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda 2024 is vanaf november 2023 te koop via onze partner Kameel.nl

Winnaar Gedichtenwedstrijd 2022

2022-10 gedicht genomineerde Het is zoals het is

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2022

2022-10 gedicht genomineerde Mama mag ik jouw telefoon zijn

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2022

2022 genomineerde Always have hope - Kisa