Menu

Achtergrond informatie gevangenen

Het inwonersaantal van Nederland is circa 17,5 miljoen mensen, per 100.000 zitten er in Nederland 60 mensen achter tralies. Het aantal buitenlanders dat in Nederland in de gevangenis zit is 23,1%.
In 2022 zaten in Nederland 29.370 mannen en vrouwen in de gevangenis. Dat wil zeggen 27.510 mannen en 1.830 vrouwen.
In Nederland zijn er 48 locaties waar mensen gevangen gezet kunnen worden en zijn de omstandigheden behoorlijk goed geregeld. Er is goede zorg en weinig geweld. De gevangenissen zijn school en overzichtelijk. Dat is in het buitenland wel anders.

In de Europese Unie zitten ook landen met slechte omstandigheden, met name in Oost-Europa. Ook in Afrika zijn de omstandigheden in de gevangenis zwaar. Overbevolking is een van de belangrijkste problemen in gevangenissen wereldwijd. Fysiek afstand houden is in overvolle cellen onmogelijk. Ook is de zorg voor gevangenen ondermaats. Ze hebben geen zeep of andere sanitaire voorzieningen tot hun beschikking, en er is vaak nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. In de gevangenis verlangen veel gedetineerden vooral naar een gewoon leven, een vrouw, kinderen en een huis.

Als een gedetineerde vrijkomt, is de kans op herhaling het kleinst als hij/zij een woning, werk en een wederhelft heeft om naar toe te gaan. De 3 W's zijn van groot belang om niet terug te vallen in oud gedrag. De omgeving speelt daarbij een grote rol.

Vaak is de situatie van veel gevangenen uitzichtloos, ze leven zonder hoop en zonder perspectief. Veelal behoren ze tot een gemarginaliseerde groep in de samenleving en zijn ze in een onveilige en liefdeloze situatie opgegroeid. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen - zoals infectieziekten en chronische aandoeningen - en meer psychische problemen - zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen.

Er is weinig oog voor de impact van detentie op de familieleden van de gedetineerde. In tal van situaties zien we dat gezinsleden worstelen met praktische problemen zoals financiën en huisvesting, maar bovenal met schuld- en schaamtegevoelens, loyaliteitsconflicten en psychische problemen.

Hoezo een Bajesagenda?

Je komt niet in de gevangenis voor het stelen van een snoepje in de supermarkt. Dan is er echt wel meer aan de hand. In de gevangenis ben je afgesloten van de maatschappij en wordt er voor je gekozen. In die kleine wereld is structuur, hoop en geloof een anker in de dag. 

De Bajesagenda helpt daarbij. Een agenda om afspraken in te zetten, bijvoorbeeld met een geestelijk verzorger, je gezin of een advocaat. Maar ook een inspiratieboekje met bijbeltekst voor elke dag, levensverhalen, illustraties en gedichten van andere gedetineerden die raken, die (h)erkenning geven voor jouw situatie. Hoe moeilijk ook. Ruimte om zelf te tekenen en te schrijven. En uiteraard de nodige informatie om zelf structuur te leren als je weer naar huis kan. Veel gevangenen kijken uit naar zo'n persoonlijk boekje in de cel.

‘De gedetineerdenagenda (Bajesagenda) is veel meer dan een gewone agenda. Bij elke week staan teksten, gedichten en woorden uit de Bijbel. Woorden die je overdag of in de nacht kunnen begeleiden. Woorden die inspireren, troosten of een weg wijzen.
Jan/Gerd Heetderks, Hoofdpredikant Justitiepastoraat

Wat kun jij doen?

Bid voor gevangenen die de Bajesagenda lezen! Ark Mission wil zorgen dat gevangenen de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in de Bijbel en het geloof. De Bajesagenda is daar een goed hulpmiddel bij.

Bid voor geestelijk verzorgers. De gesprekken met een geestelijk verzorger of pastor helpen om hoop te krijgen op een andere toekomst. Gevangenen zijn mensen zoals jij en ik. Hun wieg heeft misschien op een plek gestaan waar verkeerd gedrag als voorbeeld is geweest. Hun leven is zodanig verlopen dat ze onverstandige keuzes hebben gemaakt. In de gevangenis komen ze juist door de gesprekken tot inkeer en worden ze stilgezet om na te denken over hun toekomst.

Misschien kun jij vrijwilliger worden? Een luisterend oor voor (ex-)gedetineerden? Of juist de handen uit de mouwen en helpen bij projecten die in een gevangenis opgezet worden zoals Alpha Prison of via kerken die verbonden zijn aan gevangenissen.

Klik hier om meer te weten over Alpha Prisons of doneer hier gelijk voor het algemene werk van Ark Mission.

Eerste exemplaar uitgereikt in PI Krimpen a/d IJssel

Op zondag 26 november werd in de PI Krimpen aan den IJssel het eerste exemplaar van de Bajesagenda 2024 uitgereikt. De kerkdiensten van die ochtend stonden in het teken van ‘Ik ben …’, het thema van de nieuwe agenda. Een van de gedetineerden ontving het eerste exemplaar uit handen van Ruud Kraan, directeur van Ark Mission.

Dominee Hanneke Allewijn sprak die ochtend over Jezus’ uitspraak: ‘Ik ben de goede herder’. We hebben allemaal een herder nodig. Iemand die je beschermt én je kan helpen de goede richting op te gaan. Maar de vraag is ook: ‘Bij welke kudde hoor jij, of wil je horen?’ Uit welke kudde kwam je voordat je vast kwam te zitten. Is dat ook de kudde waar je straks bij wilt horen?

Achter ‘Ik ben …’ kun je tal van woorden zetten zoals: blij, boos, bijzonder of alleen. Maar ook: ik ben een papa, een mama, een zoon, een dochter of een vriend. Als God in de Bijbel over zichzelf zegt ‘Ik ben …’, dan bedoelt Hij dat hij er altijd is. God was, God is en Hij zal er altijd zijn. Betrouwbaar en dichtbij. ‘Ik ben … er ook voor jou!’ Je kunt op Mij rekenen. De grote IK BEN (God) is altijd bij je.

De 37ste editie van de Bajesagenda is gemaakt door Ark Mission samen met het Justitiepastoraat. Volgens veel gedetineerden een onmisbaar instrument als je vastzit. Makkelijk om afspraken en telefoonnummers in op te schrijven, maar de agenda is ook een bron van inspiratie voor de stille momenten. Met voor elke dag een bijbeltekst. Met uitleg over het christelijk geloof, de rituelen en gebeden. En de gedichten van medegedetineerden over ‘Ik ben …’ die helpen onder woorden te brengen wat je denkt, voelt, gelooft of hoopt.

cctv-gdf07f7efa_1920

Hoe ziet een cel eruit in een gevangenis in Nederland?

Een cel in Nederland is circa 10 vierkante meter - 5x2x2,5. Elke cel is voorzien van een intercom, deze is alleen bestemd voor noodoproepen. Er is een radio waar enkele zenders op te ontvangen zijn. Om jezelf op te frissen is er een klein fonteintje een spiegel. Verder Nederlandse gevangenen koffie, suiker, thee en wat zoetwaren. Elke cel beschikt over een magnetron omdat ze zelf hun maaltijd warm moeten maken. Er is een klein koelkastje om dingen koel te bewaren. De cellen zijn voorzien van een klein bureautje en er is één plek waar ze dingen op mogen hangen, voor de rest mag er nergens wat op de muren gehangen worden en vanzelfsprekend mag er niet op getekend worden. Voor de ramen en de tralies hangen gordijnen In Nederland mag er in de cellen gerookt worden. Naast de radio is er een kleine televisie per gedetineerde beschikbaar. Alle gedetineerden hebben een kastje voor hun privéspullen. Mobiel en internet is niet beschikbaar voor gedetineerden. Eén keer in de week mag er boodschappen worden gedaan in de gevangenis, dit kunnen gedetineerden alleen maar doen als ze eigen geld hebben.

Feiten:

Er worden dagelijks meer dan 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er werd 7.100.000 km gereden voor vervoer en ondersteuning.
De gemiddelde verblijfstijd van een volwassen gedetineerde 139 dagen.
De gemiddelde leeftijd van een gedetineerde is 37 jaar.
En kost één plaats in de gevangenis (en/of Huis van Bewaring) 324 euro per dag.
bron: stichting Antwoord en dji.nl

Bajesagenda

Door en voor gedetineerden! Een persoonlijke agenda met herkenning in zelfgeschreven gedichten en levensverhalen. Met informatie die gevangenen nodig hebben om hun leven vorm te geven. In en buiten de gevangenis.

Ben jij van de media of pers? Download hier ons persbericht over de Bajesagenda 2024.


Cover BA2024De Bajesagenda geeft gevangenen structuur én hoop!
Met de agenda geven we gevangenen niet alleen een houvast voor elke dag, maar ook het verhaal van Gods liefde voor mensen. Het is meer dan een agenda om afspraken bij te kunnen houden. Door de afspraken op te schrijven, weten ze bijvoorbeeld wanneer ze bezoek krijgen, wanneer hun advocaat komt, wanneer hun kind afzwemt of wanneer hun afspraak met de geestelijk verzorger is.
De agenda biedt hoop en geloof door de gedichten, gebeden, persoonlijke verhalen en uitleg over het christelijk geloof. Want we vinden het belangrijk dat ze weten dat ze door God geliefd zijn.
Daarnaast bevat de agenda allerlei hulpadressen en andere nuttige informatie voor als vrijlating in zicht is. Met de Bajesagenda bereiken we al meer dan 35 jaar duizenden gevangenen in binnen- en buitenland. De Bajesagenda 2024 verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren en ook dit jaar wordt de Bajesagenda in gevangenissen in België én Curacao verspreid.

Gedetineerden schrijven ook zelf gedichten en gebeden in hun agenda en daarmee wordt het een persoonlijk boekje. Die gedichten of gebeden en tekeningen worden ook naar ons toegestuurd bijvoorbeeld voor de Gedichtenwedstrijd en het Exodusconcert. Daarna is het voor hen altijd spannend of hun bijdrage in de volgende agenda staat!
De genomineerde gedichten 2023 staan onderaan deze pagina.

Op vrijdag 6 oktober was het jaarlijkse Exodus Concert te horen tijdens de uitzending van NPO Radio 5 Volgspot van KRO-NCRV. Het winnende gedicht wordt op muziek gezet en in de uitzending gezongen door Douwe Bob. Klik hierom de hele uitzending terug te luisteren.

Hoeveel Bajesagenda's mogen we namens u uitdelen?
Voor € 5,- geeft u één gevangene een Bajesagenda. U kunt ook maandelijks een vaste bijdrage van € 5,- geven zodat we 12 gevangenen zo'n unieke inspirerende agenda kunnen geven. Doet u mee zodat we veel gevangenen kunnen bereiken.

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via info@arkmission.nl, of bel 06 - 129 854 72

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen zijn het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda 2024 is vanaf november 2023 te koop via onze partner Kameel.nl

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2023

Gedicht – Ik ben…
Na het morgenrood wordt de dag weer blauw
maar hierbinnen voelt het donker,
emotieloos, kil en grauw.
Alles monochroom.
De mens is elektrisch.
Sinds jij weg bent, zit ik zonder stroom
Ben alleen, om mij heen een gevoelloze bende.
Ik mis je, waar ben je? Ga kapot van ellende.
Niets is wat het lijkt.
Maar dat lijkt me ook niets.
Wat is veranderd?
Wat is gebleven?
Betekent mijn leven nog iets?
Alles gaat voorbij.
Met niets en met alles.
Geen liefde, veel pijn.
Weet nog niet wat mijn plan is.
Ik ben wie ik ben,
de som van mijn keuzes.
Niet mijn straf of delict,
maar een mens vol vreugde.
Waar een wil is, is een weg.
En het is weg wat ik wil,
terug naar jou,
weer naar huis.
Ik ben dan weer stil …
M.

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2023

Gedicht – Ik ben… vrij
Oké, weliswaar zit ik in het gevang,
voel mij soms machteloos en bang,
kan niet gaan en staan waar ik maar wil
en de sfeer is hier soms ronduit kil.
Vaak voel ik me niet meer dan een getal,
brengt xxxxxx91 mij soms in een diep dal.
De deur valt dicht en geklik van sloten,
dan het besef: ja, ik zit echt ingesloten.
Maar één ding nemen ze nooit van mij weg:
dat is wat ik voel en wat ik zeg.
Ik heb mijn herinneringen en mijn fantasie,
en hoe ik mijn eigen toekomst voor mij zie.
Dat alles pakken ze me niet af, dat is van mij,
mijn gedachten maken mij vrij.
Vrij om te herinneren wat ik wil.
Vrij om te dromen, dat maakt het verschil.
Vasthouden kunnen ze mij,
maar mijn hoofd is altijd vrij!
Ik ben vrij.
S.W.

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2023

Gedicht – Later
Ik ben gevangen.
Ik ben gevlucht
achter tralies.
Ik zit klem
tussen de regels
van het systeem.
Mijn angsten zijn
diep en demonisch
van aard.
Ik ben gevangen
als een gewonde vogel.
Zal ik ooit weer vliegen?
Mijn vleugels zijn gebroken.
De wereld draait steeds sneller
als een spin die achter haar prooi aan rent.
Je weet de afloop al,
toch blijf je hopen,
maar voor wie ben je dan?
Alles is Yin en Yang,
alles is goed en kwaad,
we hoeven niet te kiezen,
we mogen rustig wachten
op de vrede die na de chaos komt.
Precies op tijd.
MdV