Menu

Achtergrond informatie gevangenen

Het inwonersaantal van Nederland is circa 17,5 miljoen mensen, per 100.000 zitten er in Nederland 60 mensen achter tralies. Het aantal buitenlanders dat in Nederland in de gevangenis zit is 23,1%.
In 2022 zaten in Nederland 29.370 mannen en vrouwen in de gevangenis. Dat wil zeggen 27.510 mannen en 1.830 vrouwen.
In Nederland zijn er 48 locaties waar mensen gevangen gezet kunnen worden en zijn de omstandigheden behoorlijk goed geregeld. Er is goede zorg en weinig geweld. De gevangenissen zijn school en overzichtelijk. Dat is in het buitenland wel anders.

In de Europese Unie zitten ook landen met slechte omstandigheden, met name in Oost-Europa. Ook in Afrika zijn de omstandigheden in de gevangenis zwaar. Overbevolking is een van de belangrijkste problemen in gevangenissen wereldwijd. Fysiek afstand houden is in overvolle cellen onmogelijk. Ook is de zorg voor gevangenen ondermaats. Ze hebben geen zeep of andere sanitaire voorzieningen tot hun beschikking, en er is vaak nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. In de gevangenis verlangen veel gedetineerden vooral naar een gewoon leven, een vrouw, kinderen en een huis.

Als een gedetineerde vrijkomt, is de kans op herhaling het kleinst als hij/zij een woning, werk en een wederhelft heeft om naar toe te gaan. De 3 W's zijn van groot belang om niet terug te vallen in oud gedrag. De omgeving speelt daarbij een grote rol.

Vaak is de situatie van veel gevangenen uitzichtloos, ze leven zonder hoop en zonder perspectief. Veelal behoren ze tot een gemarginaliseerde groep in de samenleving en zijn ze in een onveilige en liefdeloze situatie opgegroeid. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen - zoals infectieziekten en chronische aandoeningen - en meer psychische problemen - zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen.

Er is weinig oog voor de impact van detentie op de familieleden van de gedetineerde. In tal van situaties zien we dat gezinsleden worstelen met praktische problemen zoals financiën en huisvesting, maar bovenal met schuld- en schaamtegevoelens, loyaliteitsconflicten en psychische problemen.

Wat doet Ark Mission?

Ark Mission wil de kloof tussen ingezetenen (gedetineerden) en uitgezetenen (vrije mensen) kleiner maken. Dat doen ze onder andere door het maken van de Bajesagenda met, voor en door gedetineerden. Zij schrijven hun (levens)verhaal, gedichten en maken tekeningen die opgenomen worden in de agenda. Als inspiratie voor hun medegevangenen. Klik hier om te beluisteren hoe onze ambassadeur Rivelino Rigters over de Bajesagenda denkt.

‘De gedetineerdenagenda (Bajesagenda) is veel meer dan een gewone agenda. Bij elke week staan teksten, gedichten en woorden uit de Bijbel. Woorden die je overdag of in de nacht kunnen begeleiden. Woorden die inspireren, troosten of een weg wijzen.
Jan/Gerd Heetderks, Hoofdpredikant Justitiepastoraat

Wat kunt u doen?

Ark Mission wil zorgen dat gevangenen de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in de Bijbel en het geloof. Daar helpen geestelijk verzorgers bij. Dit doen ze o.a. met de inspiratie uit de Bajesagenda, maar ook door Alpha Prisons, de Alpha cursus in de gevangenis. Het aanschaffen van de werkboeken, het gezellig maken met wat lekkers en de professionele begeleiding daarbij. Daar is geld voor nodig. Ark Mission wil dit zo breed mogelijk in kunnen zetten.

Wat is nog meer nodig?

Niet alleen in Nederland zitten mensen gevangen, ook op de Nederlandse antillen. Daar zijn de omstandigheden slechter. Ark Mission wil er niet alleen zijn voor gevangenen, maar ook voor hun omgeving zoals kinderen en familie. Ark Mission ondersteunt een aantal projecten op Curacao zoals gevulde rugtasjes voor schoolgaande kinderen en andere actie. Allemaal op aanvraag van mensen die er met hun neus bovenop zitten en direct hulp kunnen geven.

cctv-gdf07f7efa_1920

Hoe ziet een cel eruit in een gevangenis in Nederland?

Een cel in Nederland is circa 10 vierkante meter - 5x2x2,5. Elke cel is voorzien van een intercom, deze is alleen bestemd voor noodoproepen. Er is een radio waar enkele zenders op te ontvangen zijn. Om jezelf op te frissen is er een klein fonteintje een spiegel. Verder Nederlandse gevangenen koffie, suiker, thee en wat zoetwaren. Elke cel beschikt over een magnetron omdat ze zelf hun maaltijd warm moeten maken. Er is een klein koelkastje om dingen koel te bewaren. De cellen zijn voorzien van een klein bureautje en er is één plek waar ze dingen op mogen hangen, voor de rest mag er nergens wat op de muren gehangen worden en vanzelfsprekend mag er niet op getekend worden. Voor de ramen en de tralies hangen gordijnen In Nederland mag er in de cellen gerookt worden. Naast de radio is er een kleine televisie per gedetineerde beschikbaar. Alle gedetineerden hebben een kastje voor hun privéspullen. Mobiel en internet is niet beschikbaar voor gedetineerden. Eén keer in de week mag er boodschappen worden gedaan in de gevangenis, dit kunnen gedetineerden alleen maar doen als ze eigen geld hebben.

Feiten:

Er worden dagelijks meer dan 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er werd 7.100.000 km gereden voor vervoer en ondersteuning.
De gemiddelde verblijfstijd van een volwassen gedetineerde 139 dagen.
De gemiddelde leeftijd van een gedetineerde is 37 jaar.
En kost één plaats in de gevangenis (en/of Huis van Bewaring) 324 euro per dag.
bron: stichting Antwoord en dji.nl

Bajesagenda 2023

Voor en door gedetineerden! Met de Bajesagenda bereiken we al meer dan 30 jaar lang duizenden gevangenen in binnen- en buitenland. De Bajesagenda 2023 verschijnt in een oplage van 27.500 exemplaren en ook dit jaar is de Bajesagenda in gevangenissen in België én Curacao verspreid.


Bajesagenda 2023 vintage2De Bajesagenda geeft gevangenen structuur én hoop!
Met de agenda geven we gevangenen niet alleen een houvast voor elke dag, maar ook het verhaal van Gods liefde voor mensen. Het is meer dan een agenda om afspraken bij te kunnen houden. Door de afsprakan op te schrijven, weten ze bijvoorbeeld wanneer ze bezoek krijgen, wanneer hun advocaat komt, wanneer hun kind afzwemt of wanneer hun afspraak met de geestelijk verzorger is.
De agenda biedt hoop door de gedichten, gebeden, persoonlijke verhalen en uitleg over het christelijk geloof. Want we vinden het belangrijk dat ze weten dat ze door God geliefd zijn.
Daarnaast bevat de agenda allerlei hulpadressen en andere nuttige informatie voor als vrijlating in zicht is.
Gedetineerden schrijven vaak zelf gedichten en gebeden in hun agenda en daarmee wordt het een persoonlijk boekje. Die gedichten of gebeden en tekeningen worden ook naar ons toegestuurd bijvoorbeeld voor de Gedichtenwedstrijd en het Exodusconcert. Daarna is het voor hen altijd spannend of hun bijdrage in de volgende agenda staat!
De genomineerde gedichten staan onderaan deze pagina.
De winnaar van 2022 is Stéphan met 'Het is zoals het is'. Frans Duijts en Manfred Jongenelis hebben zijn gedicht op muziek gezet en uitgevoerd tijdens het Exodusconcert op 7 november 2022.

Hoeveel Bajesagenda's mogen we namens u uitdelen?
Voor € 5,- geeft u één gevangene een Bajesagenda. U kunt ook maandelijks een vaste bijdrage van € 5,- geven zodat we 12 gevangenen zo'n unieke inspirerende agenda kunnen geven. Doet u mee zodat we veel gevangenen kunnen bereiken.

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via info@arkmission.nl, of bel 06 - 129 854 72

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen zijn het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda 2023 is nu te koop via onze partner Kameel.nl

Winnaar Gedichtenwedstrijd 2022

2022-10 gedicht genomineerde Het is zoals het is

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2022

2022-10 gedicht genomineerde Mama mag ik jouw telefoon zijn

Genomineerde Gedichtenwedstrijd 2022

2022 genomineerde Always have hope - Kisa