Menu

Bajesagenda 2020

Bajesagenda 2020

De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden. Elk jaar maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. Sinds 2018 is de agenda in een nieuwe uitvoering en in kleur beschikbaar. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt.

In de Bajesagenda zijn gedichten opgenomen die door gevangenen geschreven zijn, ter bemoediging van anderen. Daarnaast bevat de agenda een bijbelleesrooster, bijbelteksten, gebeden en uitleg over het christelijk geloof. ‘De agenda geeft ons houvast en steun,’ is een veelgehoorde uitspraak van gedetineerden. De agenda wordt intensief gebruikt om afspraken in vast te leggen, nieuws van het thuisfront in op te schrijven en foto’s van de kinderen in te bewaren.

Bovenal wil Ark Mission met de Bajesagenda gevangenen steun bieden vanuit woorden van God. De agenda wordt verspreid via predikanten en pastores van het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. De Bajesagenda bestaat al meer dan 30 jaar. Over deze periode zijn bijna 1 miljoen agenda's gedrukt en verspreid! De editie 2020 verschijnt in een oplage van 24.000 stuks.

Uitreiking Bajesagenda
Eind november wordt het eerste exemplaar van de pastorale Bajesagenda 2020 gepresenteerd. Het thema van de agenda is dit jaar ‘Geluk in scherven’. Jan Broer (voormalig Adjunct-Hoofdpredikant) en Ryan van Eijk (Hoofdaalmoezenier) schrijven in hun voorwoord: ‘Soms gaat het stuk. Dromen in duigen, toekomst onzeker. Dan komt het erop aan om een nieuwe weg te vinden. Soms vind je ook weer geluk, iets moois te midden van die scherven. Deze agenda is een cadeau voor jou. Gemaakt door mensen die jou de moeite waard vinden om een bijzonder boekje te maken.'

Steun
In de Bajesagenda lezen gevangenen over Gods liefde. Met €10 deelt u vijf agenda's uit!

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving.
Het aantal kunt u opvragen via info@arkmission.nl, of bel 035 647 45 00.

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen zijn het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda is in beperkte mate exclusief te koop bij Ark Mission. Vul het bestelformulier in en u krijgt een agenda thuisgestuurd. Wanneer u vanuit het buitenland bestelt kunt u ons het beste even mailen.