Menu

Nieuwe Bajesagenda voor 2019

De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden. Elk jaar maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. Sinds 2018 is de agenda in een nieuwe uitvoering en in kleur beschikbaar. De Bajesagenda is door en voor gedetineerden gemaakt.

In de Bajesagenda zijn gedichten opgenomen die door gevangenen geschreven zijn, ter bemoediging van anderen. Daarnaast bevat de agenda een bijbelleesrooster, bijbelteksten, gebeden en uitleg over het christelijk geloof. ‘De agenda geeft ons houvast en steun,’ is een veelgehoorde uitspraak van gedetineerden. De agenda wordt intensief gebruikt om afspraken in vast te leggen, nieuws van het thuisfront in op te schrijven en foto’s van de kinderen in te bewaren. Bovenal wil Ark Mission met de Bajesagenda gevangenen steun bieden vanuit woorden van God. De agenda wordt verspreid via predikanten en pastores van het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. De Bajesagenda bestaat al meer dan 30 jaar. Over deze periode zijn bijna 1 miljoen agenda's gedrukt en verspreid! De editie 2019 verschijnt in een oplage van 24.000 stuks.

Uitreiking Bajesagenda 

Op 5 december werd het eerste exemplaar van de pastorale Bajesagenda 2019 gepresenteerd in de penitentiaire inrichting in Grave. Het thema van de agenda is dit jaar ‘Open deur’. ‘De pastorale Bajesagenda opent soms figuurlijk deuren in de gevangenis en kan zorgen voor open contact tussen mensen’, aldus Ryan van Eijk (Dienst Geestelijke Verzorging) in het voorwoord van de agenda. ‘De wens is dat de Bajesagenda ook op andere manieren deuren opent, naar nieuwe mensen, nieuwe kansen, een nieuwe toekomst.’ Het RD was aanwezig en heeft een mooi artikel geschreven over de uitreiking. Klik hier om het artikel te lezen. 

Steun
Door bezuinigingen op de geestelijke verzorging onder gevangen wordt het belang van de Bajesagenda steeds groter. Help ons om jaarlijks deze agenda te blijven uitgeven. Voor €30 kunt u 15 gedetineerde mannen en vrouwen een pastorale agenda schenken. Helpt u mee?

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via info@arkmission.nl, of bel 035 647 45 00.

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen zijn het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Epafras, Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda te koop
De Bajesagenda is in beperkte mate exclusief te koop bij Ark Mission. Vul het bestelformulier in en u krijgt een agenda thuisgestuurd. Wanneer u vanuit het buitenland bestelt kunt u ons het beste even mailen.