Menu

Organisatie

De medewerkers van Ark Mission werken nauw met elkaar samen binnen een kleinschalig team:
Ruud Kraan, Interim-Directeur
Paul de Ruiter, Administrateur
Manon Companjen, Projecten & Communicatie
Robert van Boven, Fondsenwerving & Marketing

Organisatie
Stichting Ark Mission is een Nederlandse stichting, oorspronkelijk opgericht als Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift in 1913 in Amsterdam. Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel aan mensen in kwetsbare situaties in binnen- en buitenland: gevangenen, eenzamen, armen, zieken en vluchtelingen.

Ark Mission is een projectorganisatie en zoekt de samenwerking met makers, denkers en verspreiders zoals experts, kerken, christelijke organisaties en betrokken christenen in binnen- en buitenland. Tot eind 2017 was uitgeverij Ark Media onderdeel van Ark Mission. Per 1 januari 2018 zijn de uitgeverijactiviteiten ondergebracht bij Royal Jongbloed in Heerenveen.

Ark Mission is een stichting met een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

  • De heer Ds. M. Oppenhuizen, (Chr. Geref.), voorzitter
  • Mevrouw Ds. M.J. Kollenstaart-Muis (PKN), secretaris
  • De heer A. de Jong (PKN), penningmeester

Interim-Directeur van Stichting Ark Mission is Ruud Kraan. Hij onderhoudt het contact met het bestuur.

Beloningen
De beloning van de directie wordt door het bestuur vastgesteld en is afgeleid van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan en verantwoording
Jaarlijks maakt Ark Mission een beleidsplan en begroting dat door het bestuur wordt goedgekeurd. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een extern accountant. Het jaarverslag over 2019 (inclusief beleidsplan en begroting) kan hier worden gedownload. Een verantwoording over 2020 volgens de nieuwe ANBI regels van de belastingdienst kan hier worden gedownload. 

Ark Mission doet periodiek verslag via website en Direct Mail aan donateurs over de bestede gelden en behaalde resultaten. Het meest recente publieksverslag (2020) kunt u hier downloaden.

Fraudeprotocol

Ark Mission hanteert een fraudeprotocol om misbruik van gelden tegen te gaan. Het protocol is hier te lezen.

Privacy
Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Lees hier hoe Ark Mission omgaat met uw privacy.

Giften
Ark Mission is voor haar inkomsten vrijwel volledig afhankelijk van giften, fondsen en nalatenschappen.

Ark Mission wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het nummer van de ANBI beschikking (RSIN) is 002566266. 

Giften zijn welkom op NL91TRIO0379473070 t.n.v. Stichting Ark Mission, Hilversum (BIC: TRIONL2U) of online via de donatiepagina.

Wilt u meer informatie over nalaten aan Ark Mission? Vul hier het contactformulier in en wij nemen contact met u op.