Menu

De gevangenis werd mijn redding

Zonder God red je het niet in de gevangenis

‘Want ik weet zeker dat deze tijd in de gevangenis zal leiden tot mijn redding.’ Deze uitspraak is niet van Paul, maar van Paulus (Fil. 1:19 BGT).
In gevangenschap heeft hij tijd om zich tot God te keren. Paulus weet dat er mensen zijn die voor hem bidden, en dat de Geest van Jezus Christus hem zal helpen. Een bijbel had hij niet; die was er toen nog niet. 
Op de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) zitten ongeveer 1000 mensen in de gevangenis. Soms is er een gevangenispredikant, soms komen er pastorale werkers van buiten. Via hen weten we dat er een flink tekort is aan bijbels in hun eigen taal – het Papiamentu. U en ik weten dat het lezen in de Bijbel één van de krachtigste instrumenten is waardoor God tot ons kan spreken. Zijn boodschap van redding voor ons!
Samen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap willen we hier iets aan doen.
IMG_9154
 Er loopt een project om 650 gedetineerden gratis een bijbel te geven. 400 op Curaçao, 200 op Aruba en 50 op Bonaire. Een geweldige kans om de tijd in de gevangenis een tijd van redding te laten zijn! 
Eén volledige bijbel in het Papiamentu kost € 20. Hoeveel bijbels wilt u weggeven, zodat een gevangene op de Antillen tot God kan komen?
Uw gift is écht van belang! Hartelijk dank voor uw steun.