Menu

'Alpha... voor mij een goede herinnering in de gevangenis'

Alpha Prisons - luisteren met respect

In de gevangenis heb je zoveel tijd om na te denken over het verleden, heden maar ook over de toekomst. Voor veel gedetineerden is het ook het moment waarop je beseft dat dingen anders moeten in je leven. Hoe voorkom je dat je dezelfde fouten nog eens maakt? Hoe krijg je je leven weer op de rails, en wat is de rol van geloof daarbij? Door middel van Alpha Prisons willen we gevangenen de gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan over zingeving en geloof.

Alpha Prisons
Alpha Prisons is Alpha cursus, maar dan voor in de gevangenis. Deze cursus is in Engeland ontstaan toen twee gedetineerden vroegen of er ook een Alpha cursus in de gevangenis kon worden gegeven.
De behoefte naar zingeving en praten over geloof bleek zo groot dat Alpha Prisons in steeds meer gevangenissen, ook in Nederland werd aangeboden.

Quote gedetineerde: 'Deze bemoediging had ik nodig, precies op tijd!'

Zack Williams, een christelijke artiest uit de USA zingt het lied 'No longer slaves' in de Hardin gevangenis. Hoe toepasselijk!

Wat is Alpha Prisons?

Alpha Prisons is een laagdrempelige cursus waarin je kennis maakt met het christelijk geloof. In acht bijeenkomsten worden vijftien onderwerpen besproken (o.a. wie is Jezus, waarom stierf Hij, bidden hoe doe je dat en waarom?). Het is een Alpha-cursus, maar dan aangepast voor gebruik in de gevangenis. Deze cursus kan echt een nieuwe kans voor iemand betekenen. Ark Mission gelooft dat iedereen bij God levenslang een nieuwe kans krijgt.

Ark Mission wil met twee diaconale stichtingen gevangenenzorg dit jaar 14 Alpha Prisons cursussen geven. Daarmee kunnen we 85 gedetineerden helpen een weg vooruit te vinden. U kunt daaraan bijdragen door € 13,75 per gevangene/bijeenkomst te doneren.

Lees de ervaringen met Alpha Prisons

lees verder...