Menu

Justitiële Jeugdinrichting achtergrond

Op dit moment zijn er ongeveer 322 jeugdzorg instellingen in Nederland. JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

JeugdzorgPlus heeft als doel een dusdanige gedragsverandering te realiseren dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij. De jongere kan na behandeling in de JeugdzorgPlus instelling verder behandeld worden in een open voorziening of thuis. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk opgelegd.  Bron: https://www.jeugdzorgnederland.nl/jeugdhulp/jeugdzorgplus/

Gaat het dan toch mis en belanden jongeren in een Jeugd gevangenis, dan is er in de gevangenis zorg vanuit het strafrecht.

Dat is mooi, maar hoe werkt het in de praktijk? We vroegen het aan een beklagrechter die elke keer weer een gedetineerde een kans wil geven. "In al die jongeren zit iets goeds. Het is onderweg in het leven ergens misgegaan. Ik wil hen het gevoel geven dat niet iedereen tegen hen is, dat ze serieus genomen worden, dat er iemand vanuit de rechtspraak naar hen luistert. En dat het systeem van de rechtspraak klopt."

Beginselenwet JJI en de beklagrechter

Wat is Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen? Dit voorstel regelt de rechtspositie van minderjarigen die in een jeugdinrichting verblijven en het regelt tevens de zorgplichten van de directeur van de inrichting. Deze plichten worden door de Commissie van Toezicht besproken.

De beklagrechter: "Jongeren kunnen een klacht indienen als ze volgens hen niet goed behandeld worden. Er was bijvoorbeeld een jongen die vond dat hij niet vaak genoeg naar de kapper kon in de JJI. Daar wordt naar geluisterd, want de kapper was ook vertrokken. Hoe kunnen we zo'n klacht oplossen?" 

Het eten kan koud zijn, vanwege personele tekorten kunnen jongens misschien niet vaak genoeg naar buiten terwijl ze daar wel recht op hebben. "Hoe kunnen wij als CvT-leden daar een gevoel van rechtvaardigheid meegeven? Dat is best een uitdaging soms." 

Een klacht kan door naar de klachtencommissie waarbij één van de juristen in de CvT dan beklachrechter is of bij zwaardere of veel klachten van dezelfde jongere de voorzitter van de klachtencommissie.

Wat wordt er met een klacht gedaan? "Er wordt naar geluisterd en de jongere wordt serieus genomen. Regelmatig worden klachten ingetrokken. Als een klacht gegrond verklaard wordt, kan er soms een (financiële) compensatie komen."

Commissie van Toezicht

Als er in de jeugdinstelling ongeregeldheden voorkomen zoals relletjes of opstanden, dan wordt dat besproken met de Commissie van Toezicht (CvT). De CvT-leden bezoeken de jeugdinstellingen twee keer per maand. Elke maand is er een ander lid maandcommissaris.

De Commissie van Toezicht (CvT) bestaat uit tien leden waaronder een rechter, een psycholoog, een politieman/-vrouw, iemand van veilig thuis, de politiek en mensen vanuit diverse beroepsgroepen.
Elke twee maanden is er overleg met de directie van een jeugdinstelling. Er wordt onder andere gesproken over de personele bezetting, algemene situaties die zich voordoen en ongeregeldheden waar de CvT van op de hoogte moet zijn. De directie heeft namelijk verantwoording af te leggen aan de CvT.

Waarom doe jij dit werk?

"Ik ben van mening dat iedereen een nieuwe kans moet krijgen. Deze jongeren zijn meer dan hun daden. Ik wil eraan bijdragen dat ze beter de instelling uitgaan dan dat ze erin kwamen. Dat ze gezien worden en wij het goede voorbeeld kunnen geven als ze terugkomen in de maatschappij. 

En soms is het net een knikkerspel, je probeert het goede erin te stoppen, maar weet nooit wat er onderweg gebeurt waardoor een jongere andere keuzes maakt dan gewenst."

marbles-g88ab5ff0a_1920