Menu

Over Ark Mission

Ark Mission vertelt het verhaal van hoop vanuit de Bijbel aan gevangenen.

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd door de Bijbel vertellen we dit verhaal aan mensen in moeilijke situaties. Juist zij hebben het hard nodig. Op een aansprekende wijze geven wij dat vorm door projecten zoals de Bajesagenda en de Kerstkaartenactie. We doen dit in binnen- en buitenland. Helpt u ons mee het verhaal te vertellen? Ga naar arkmission.nl/doneer.

Het verhaal begon 100 jaar geleden

Het begon met één man, één droom, één visie. Ruim 100 jaar geleden. Marinus Heule, een rijke en succesvolle vastgoedhandelaar geboren in Amsterdam, had een droom. Dag in dag uit werd hij geconfronteerd met de moeilijke leefomstandigheden van anderen, veroorzaakt door grote armoede en sociale ongelijkheid. Marinus zag het elke dag. Maar Marinus zag nog een veel groter probleem. De armen waren zo bezig met overleven dat er geen ruimte meer was voor een evangelische boodschap van persoonlijk geloof. En hij ontwikkelde een visie. Hij legde zich toe op het gratis weggeven van bijbels en materialen die de bijbelse boodschap verduidelijkten. Want diep van binnen wist Marinus dat juist het verhaal van de Bijbel hoop zou bieden in deze omstandigheden. Zo werd Ark Mission (onder de naam Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift (VVHS)) in 1913 opgericht door Marinus Heule.

Ook Hendrik, de drie jaar oudere broer van Marinus, had een warm hart voor mensen, juist ook voor hen die verwaarloosd waren. Hij hoorde dat er veel badgasten waren die op zondag een heel eind moesten lopen om naar een kerk te gaan. Om in een behoefte te voorzien ontwikkelde Hendrik evangelisatiewerk op het strand. Hendrik besloot zelf een organisatie op te richten, de Bijbel Kiosk Vereniging (BKV). Hij was er helemaal op gericht om in gesprek te gaan met mensen die niets van de Bijbel afwisten en hen aan te spreken in hun eigen taal.

De VVHS en de BKV bloeiden en groeiden, maar kenden beide ook moeilijke tijden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden ze onder grote druk. Vanaf de vijftiger jaren kwam daar verandering in en gingen beide organisaties gezamenlijk verder. Ze waren modern, gingen met hun tijd mee en zochten de verbinding met een breed publiek door vernieuwende activiteiten.

Vanaf 2008 werd een naamswijziging doorgevoerd: Ark Mission wilde relevant zijn en in een snel moderniserende wereld naar passende vormen van evangelisatie zoeken. Net zoals oprichter Marinus Heule dat deed. Want iedere tijd spreekt zijn eigen taal: van traktaten en bijbelkiosken aan zee tot eigentijdse producten.

In de geest van Marinus Heule doen we dat nog steeds. We geloven dat de Bijbel actueel is en relevant voor elke generatie in deze tijd. Aangemoedigd door Mattheüs 25:35-40 vertelt Ark Mission ook nu het verhaal van de Bijbel, juist aan hen die dit het hardst nodig hebben. Het allerbeste verhaal, een boodschap van hoop en liefde, vertellen we aan mensen in de knel. Een bevlogen team spant zich elke dag hiervoor in. Maak hier kennis met het Ark Mission team en de organisatie.

Tot eind 2017 was uitgeverij Ark Media onderdeel van Ark Mission. Per 1 januari 2018 zijn de uitgeverijactiviteiten ondergebracht bij Royal Jongbloed in Heerenveen.