Menu

Verbond, verband, verbinden

In de Maand van de Bijbel besteedt Ark Mission extra aandacht aan de rol die de Bijbel speelt in het persoonlijke leven van christenen. Dit doen wij onder andere aan de hand van het boek Mijn notities bij de Bijbel. Dit notitieboek helpt bij het persoonlijke gebruik van de Bijbel. Je krijgt elke week een Bijbeltekst aangereikt met een korte overdenking, en verder is er veel ruimte voor eigen observaties, gedachten en (dank)gebeden. Om te laten zien hoe je dit boek kunt gebruiken, gaan onze bloggers hier ook mee aan de slag.

Deze week schrijft Henk over het thema van week 7:
Gods verbond (Exodus 34:27; verder lezen: Exodus 18-20 en 24)

In vacatureteksten voor een nieuwe predikant, een onderwijzer, een nieuw bestuurslid of wat voor functie dan ook, willen we tegenwoordig nog weleens lezen dat men een 'verbinder', of ook wel een 'teamspeler', zoekt.

Dat is opmerkelijk. We leven immers in een tijdperk waarin de individualisering (waar op zichzelf veel goeds over te zeggen valt) dikwijls tot een sterke mate van individualisme heeft geleid. Maar steeds vaker ontdekken we dat elf zeer getalenteerde voetballers nog geen kampioenselftal maken. Er is een coach nodig die van die elf individualisten een team smeedt. Die in het elftal een sfeer weet te creëren die ertoe leidt dat iedere speler de eigen talenten in dienst van het geheel stelt. Dat men, zowel binnen als buiten de lijnen, voor elkaar door dik en dun wil gaan.

Steeds vaker ontdekken we dat een mens die alles alleen denkt te kunnen, ten diepste een arm en kaal leven leidt. Daar waar we ons met anderen verbinden – of bereid zijn ons te laten verbinden – bloeien de bloemen van zorgzaamheid, empathie, respect en tolerantie op.

De Bijbelse geboden, met als spits de samenvatting die Jezus daar ooit van gaf – God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf – wijzen in de richting van verbinden en verbondenheid.

Wat een kansen en wat een uitdaging om vandaag, in onze eigen omgeving, zo’n verbinder te zijn. Onze samenleving heeft er op alle niveaus grote behoefte aan!

Henk Fonteyn
Theoloog, publicist en voormalig legerpredikant

U kunt Mijn notities bij de Bijbel ook winnen! Stuur uw favoriete Bijbeltekst met motivatie naar info@arkmission.nl om kans te maken. Meedoen kan tot en met 14 februari.

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd