Menu

Omdat God niet loslaat

Een aantal weken geleden presenteerden we bij Ark Mission het boek Ken je mij?, met daarin het levensverhaal van Judy Burger. Het was een bijzonder moment, met een bijzondere vrouw met een aangrijpend verhaal.

De ondertitel van het boek luidt 'Een verhaal van hoop omdat God niet loslaat'. De ware, doorleefde betekenis van die woorden wordt door Judy's levensverhaal heen steeds meer duidelijk. Want wat waren er in haar leven tot nu toe veel momenten waarop God aanwezig bleek te zijn, terwijl menselijk gezien alle hoop verloren was.

In Ken je mij? staat ook het onderstaande gedicht van Judith, Judy's dochter. In haar woorden klinkt door hoe God door zijn Zoon Jezus altijd dicht bij ons blijft. Wat er ook gebeurt.

Jezus, U bent anders
Gedicht van Judith, dochter van Judy

U ging naast de echtbreekster staan
Toen iedereen haar uit de weg ging

U ging op bezoek bij een tollenaar
Toen iedereen boos op hem was

U riep de kinderen bij U
Toen iedereen hen weg wilde sturen

U vergaf Petrus
Toen hij zichzelf veroordeelde

U prees de weduwe die haar offer bracht
Toen iedereen haar negeerde

U verjoeg de duivel
Waar iedereen in de val gelopen zou zijn

U beloofde de moordenaar aan het kruis het hemelrijk
Toen iedereen hem de hel inwenste

U riep Paulus om U te volgen
Toen iedereen hem vreesde om zijn vervolgingen

U ging alle roem uit de weg
Toen iedereen U tot koning wilde maken

U had de armen lief
Terwijl iedereen rijkdom najoeg

U bent anders
Want U bleef mij zoeken

Lianne van Dijk
Projectcoördinator bij Ark Mission

Kijk voor meer informatie over Ken je mij? op www.arkmission.nl/kenjemij of bestel direct.

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd